Veidlapas pieteikumam

Pieteikums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja statusa iegūšanai

 Advokātiem

 Zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem vai noteiktiem kritērijiem atbilstošām personām (juristiem)

 Augstskolām

 Biedrībām un nodibinājumiem