Vakances

 

Amata konkursi

 

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS NODAĻAS JURISKONSULTA ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

- zināšanas juridisko dokumentu izstrādē un noformēšanā;

- pieredze jurista darbā, t.sk. tiesu sistēmā;

- zināšanas administratīvā procesa un kriminālprocesa tiesībās;

- angļu un krievu valodas zināšanas;

- prasme argumentēt viedokli;

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums;

- prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī;

- vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2)

 Veicamie pienākumi:

- izvērtēt valsts kompensācijas pieprasījumus, t.sk. pārrobežu gadījumos, un sagatavot lēmumus un citu dokumentu projektus;

- veikt paziņojumu par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā pārbaudi un sagatavot vēstuļu projektus;

- izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus, veicot to iepriekšējo papildpārbaudi.

Mēnešalga:

Amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgas grupai. Mēnešalga no 920 euro līdz 1250 euro.

 

Pieteikties lūdzam elektroniski, izmantojot saiti: https://tm.easycruit.com/vacancy/application/2866903/161723?channel=vestnesis&;iso=lv.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālr. uzziņām 67036731, 67036724.

 

 

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS NODROŠINĀJUMA NODAĻAS JURISKONSULTA ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;

- zināšanas juridisko dokumentu izstrādē un noformēšanā;

- pieredze jurista darbā, t.sk. tiesu sistēmā;

- zināšanas administratīvā procesa un civilprocesa tiesībās;

- angļu un krievu valodas zināšanas;

- prasme argumentēt viedokli;

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums;

- prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī;

- vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).

Veicamie pienākumi:

- izvērtēt personu iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, sagatavot administratīvo aktu projektus, sniegt konsultācijas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas kārtību, t.sk. pārrobežu strīdos;

- izvērtēt personu iesniegumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, sagatavot juridiskās palīdzības līgumu projektus, veikt juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumu atbilstības pārbaudi.

Mēnešalga:

Amats klasificēts 21.amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10.mēnešalgas grupai. Mēnešalga no 920 euro līdz 1250 euro.

 

Pieteikties lūdzam elektroniski, izmantojot saiti: https://tm.easycruit.com/vacancy/application/2866967/161723?channel=vestnesis&;iso=lv.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālr. uzziņām 67036731, 67036724.