Statistika

Par 2021.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Reģistrēti valsts kompensācijas pieprasījumi, kopējais skaits

43 75 61 52 54 64 48 34 48 71 61 69 680

Lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, valsts kompensāciju izmaksa kopā

40 46 82 43 29 62 53 43 50 46 46 75 615

personas nāve

5 4 20 11 2 9 9 7 8 8 7 16 106

dzimumneaizskaramība vai tikumība

10 15 16 10 7 9 20 20 14 10 14 20 165

cilvēku tirdzniecība

0 0 0 0 0 7 0 0 2 1 0 4 14

smagi miesas bojājumi

10 3 11 6 5 7  6 6 4  3 7 8 76

vidēja smaguma miesas bojājumi

15 24 35 16 15 30  18 10 22 24 18 27 254

HIV, B vai C hepatīts

0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

4 4 8 4 8 7  5 1 1  4 8 6 60

Kompensāciju izmaksa pa nodarījumu veidiem, EUR

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

75827,57 85416,76  136700,56 76212,82 70678,33 131336,67 117832,68 81647,93 75675,24 96375,00 102443,33  178424,32 1228571,21

personas nāve

5016,67 8950,00  28637,50  13458,32 10133,33 15741,67 22150,00  15000,00  9583,32  15900,00 20833,33 29233,32 194637,46

 dzimumneaizskaramība vai tikumība

30960,00 42171,76 54810,00  30600,00 24480,00 50175,00  59265,00 43425,00  31120,00  41850,00 36675,00  90000,00 535531,76

cilvēku tirdzniecība

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13545,00  0,00 0,00  4500,00  0,00 2250,00  9000,00 29295,00

smagi miesas bojājumi

19710,90 9990,00 18020,56 8797,50 16740,00 14850,00  14805,00 11255,00 10111,00  4500,00  17685,00  16825,00  163289,96

vidēja smaguma miesas bojājumi

20140,00 24305,00 35232,50 23357,00 19325,00 37025,00  21612,68 11967,93 20360,92  34125,00  25000,00  33366,00 305817,03

HIV, B vai C hepatīts

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

83 97 142 96 110 91 99 109 108  89 95 93 1212

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

77 76 92 79 72 64 67 69 88  64 50 66 864
                                   Administratīvajās lietās 1 0 0 0 0 3 2 0 1 2 0  2 11
                                                      Civillietās 75 75 90 79 72 61 65 69 87  62 50  64 849
                             Satversmes tiesas procesā 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0  0 1
                                      Trauksmes cēlējiem 0 1 2 0 0 2 0 1  1  1 0  1 9

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

20 18 17 21 16 15 20 19 32  18 17 24 237

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

6 10 13 12 13 8 10 9 12 13 17  7 130

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

0 2 8 8 3 6 1 1 1  4 11  7 52
VRS pieprasījumi patvēruma meklētājiem 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 143728,88  83840,00  132265,96 124391,87  115140,96 128494,17 129150,49 101677,39 104401,63 155337,86 98889,85 152681,62 1470000,68

 Administratīvajās lietās

994,65  1735,43  1010,68  1255,54  532,50 1041,38 1982,41  909,58 549,59 1421,60 323,24 2924,61 14681,21

Civillietās

 5916,78 5733,14 5726,06 7510,11 5937,46 7475,43 7492,16  6195,01  8265,90 13493,57 8393,33 8978,48 91117,43

Kriminālprocesos

135312,25 75689,43 124836,62 114476,82  108011,00 119247,96 118980,22 93250,80 94616,74 139617,49 89103,28 139443,97 1352586,58

Ārstniecības

likuma 68.panta kārtībā

1505,20  682,00 692,60 1149,40 660,00 729,40 695,70 1322,00 969,40 805,20 1070,00 824,70 11105,60

Satversmes tiesas procesā

 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,96  509,86

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

136 136 127 131 131 131  129  128 128  128 128  127  

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

961 1237 1494 1429 1412 1470 1485 1160 1175  1657 1295 1527 16302

pēc JPA norīkojuma

85 118 136 104 115 106 125 95 92  88  86 131 1281

Kriminālprocesos

856 1107 1349 1312 1281 1355 1347 1049 1069  1562 1192 1377 14856

Ārstniecības likuma 

68.panta kārtībā

20 12 9 13 16 9 13 16 14  7 17 19 165

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

 456 504 562 444 486 545 464 384 479  442 380 481 5627

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014