Statistika

Par 2021.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Reģistrēti valsts kompensācijas pieprasījumi, kopējais skaits

43 75 61 52 54 64 48 34 48 71     550

Lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, valsts kompensāciju izmaksa kopā

40 46 82 43 29 62 53 43 50 46     494

personas nāve

5 4 20 11 2 9 9 7 8 8     83

dzimumneaizskaramība vai tikumība

10 15 16 10 7 9 20 20 14 10     131

cilvēku tirdzniecība

0 0 0 0 0 7 0 0 2 1     10

smagi miesas bojājumi

10 3 11 6 5 7  6 6 4  3     61

vidēja smaguma miesas bojājumi

15 24 35 16 15 30  18 10 22 24     209

HIV, B vai C hepatīts

0 0 0 0 0 0  0 0 0  0     0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

4 4 8 4 8 7  5 1 1  4      46

Kompensāciju izmaksa pa nodarījumu veidiem, EUR

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

75827,57 85416,76  136700,56 76212,82 70678,33 131336,67 117832,68 81647,93 75675,24 96375,00     947703,56

personas nāve

5016,67 8950,00  28637,50  13458,32 10133,33 15741,67 22150,00  15000,00  9583,32  15900,00     144570,81

 dzimumneaizskaramība vai tikumība

30960,00 42171,76 54810,00  30600,00 24480,00 50175,00  59265,00 43425,00  31120,00  41850,00     408856,76

cilvēku tirdzniecība

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13545,00  0,00 0,00  4500,00  0,00     18045,00

smagi miesas bojājumi

19710,90 9990,00 18020,56 8797,50 16740,00 14850,00  14805,00 11255,00 10111,00  4500,00      128779,96

vidēja smaguma miesas bojājumi

20140,00 24305,00 35232,50 23357,00 19325,00 37025,00  21612,68 11967,93 20360,92  34125,00     247451,03

HIV, B vai C hepatīts

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00     0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

83 97 142 96 110 91 99 109 108  89     1024

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

77 76 92 79 72 64 67 69 88  64     748
                                   Administratīvajās lietās 1 0 0 0 0 3 2 0 1 2     9
                                                      Civillietās 75 75 90 79 72 61 65 69 87  62     735
                             Satversmes tiesas procesā 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0     1
                                      Trauksmes cēlējiem 0 1 2 0 0 2 0 1  1  1     8

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

20 18 17 21 16 15 20 19 32  18     196

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

6 10 13 12 13 8 10 9 12 13     106

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

0 2 8 8 3 6 1 1 1  4     34
VRS pieprasījumi patvēruma meklētājiem 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2     10

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 143728,88  83840,00  132265,96 124391,87  115140,96 128494,17 129150,49 101677,39 104401,63 155337,86     1218429,21

 Administratīvajās lietās

994,65  1735,43  1010,68  1255,54  532,50 1041,38 1982,41  909,58 549,59 1421,60     11433,36

Civillietās

 5916,78 5733,14 5726,06 7510,11 5937,46 7475,43 7492,16  6195,01  8265,90 13493,57     73745,62

Kriminālprocesos

135312,25 75689,43 124836,62 114476,82  108011,00 119247,96 118980,22 93250,80 94616,74 139617,49     1124039,33

Ārstniecības

likuma 68.panta kārtībā

1505,20  682,00 692,60 1149,40 660,00 729,40 695,70 1322,00 969,40 805,20     9210,90

Satversmes tiesas procesā

 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      0,00

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

136 136 127 131 131 131  129  128 128  128      

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

961 1237 1494 1429 1412 1470 1485 1160 1175  1657     13480

pēc JPA norīkojuma

85 118 136 104 115 106 125 95 92  88     1064

Kriminālprocesos

856 1107 1349 1312 1281 1355 1347 1049 1069  1562     12287

Ārstniecības likuma 

68.panta kārtībā

20 12 9 13 16 9 13 16 14  7     129

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

 456 504 562 444 486 545 464 384 479  442     4766

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014


 

 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk