Statistika

Par 2020.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Reģistrēti valsts kompensācijas pieprasījumi, kopējais skaits

76  56 58  58  53 48  60  57 69 82 53 53 723

Lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, valsts kompensāciju izmaksa kopā

68  48    51 53  50 43 57  51 63 75 51 48 658

personas nāve

3  3 4  2 7  9  1 7 12 3 5 64

dzimumneaizskaramība vai tikumība

 20  14    13 23  16 7  16 13 16 20 11 16 185

cilvēku tirdzniecība

 0 0     1 1  0 0  0 0 0 0 0 0 2

smagi miesas bojājumi

 17  9 8 9  6 8  7 11 11 6 6 9 107

vidēja smaguma miesas bojājumi

28  22  21 16 26 21  25  26 29 37 31 18 300

HIV, B vai C hepatīts

 0  0  0 0  0 0  0  0 0 0 0 0 0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

 8  8  7 5  3 5  3  6 6 7 2 5 65

Kompensāciju izmaksa pa nodarījumu veidiem, EUR

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

99859,60 78356,50 90223,30 117438,11 66650,44 100246,50 99772,54  103272,50  107630,00 109783,51 79191,67  79335,77 1131760,00

personas nāve

5375,00  5375,00 16125,00 8600,00  4300,00  12900,00 17200,00 4300,00 9675,00 19708,34 5016,67 5016,67 113591,68

 dzimumneaizskaramība vai tikumība

34110,00  26775,00  30970,00 69708,11  34830,00  40635,00  38497,54 50310,00 52245,00 33306,00 30960,00  41485,00 483831,65

cilvēku tirdzniecība

0,00 0,00  1935,00 1935,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 3870,00

smagi miesas bojājumi

23220,00 21285,00  19350,00 17415,00 7740,00 19350,00  13545,00 21937,50 18835,00 23444,17 7740,00  17099,10 210960,77

vidēja smaguma miesas bojājumi

37154,60  24921,50 21843,30 19780,00 19780,00  27361,50  30530,00 26725,00 26875,00 33325,00 35475,00 15735,00 319505,90

HIV, B vai C hepatīts

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

109 118 96 50 85 96  113  71 105  116 89 98 1146

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

80 84 84 35 59 74  75  69 76 92 67 52 847

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

20 14 22 20 16 14  17 13 14 19 13 13 195

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 12 18 14 14 13 5  6  7 21 16 14 8 148

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

4  5 4 7 6 2  0  6 1 5 1 7 48
VRS pieprasījumi patvēruma meklētājiem 2  0 2 0 0 0  1  0 0 1 0  0 6

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 174176,24  159468,70  163965,67 146157,57  78969,79 100257,07 130222,62 117774,48 134075,30 203154,64  164733,05 98006,51 1671321,64

 Administratīvajās lietās

 1813,51  1127,24  1776,34  460,00 1021,54 1552,21  943,28 1062,83 977,12  709,69 1039,79  883,26 13366,81

Civillietās

 7516,10  6355,84 9348,64 3926,88  6347,20 6857,03  7921,91 6703,09 8793,04 10557,64 9482,33  4892,27 88701,97

Krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 163716,63 151125,62  152490,69 140970,69 70653,75  91447,83  120467,61 109628,56 123784,14 190805,31 153684,93  91355,78 1560131,54

Ārstniecības

likuma 68.panta kārtībā

1130,00 860,00 350,00 800,00 667,30  400,00  889,82  380,00  521,00  1082,00 526,00 875,20 8481,32

Satversmes tiesas procesā

0,00  0,00 360,00  0,00 280,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  640,00

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

147  146 147 145 144 145 143  140 137 135 138 137  

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

1899  1867 1910 883 1019 1333  1607 1173 1671 2051 1751 1666 18830

pēc JPA norīkojuma

123 119 135 56 94 97  120 101 101 133 130 86 1295

Krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1765 1741 1767 814  919 1228  1476 1066 1563 1918 1608 1570 17419

Ārstniecības likuma 

68.panta kārtībā

11  7 8 13 6 8  11 6 7 16 13 10 116

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

303  327  288 368 405 480  518  552 484 623 379 333 5060

2019

2018

2017

2016

2015

2014


 

 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu Uzzināt vairāk