Statistika

Par 2019.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

96 81 81 73  61 62 54 53 60       561

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

56 70 63 79 70 55 57 51 46       547

t.sk., personas nāve

5 11  8 11  8 9 6 14 9       81

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 22 24  25 22  26 25 9 14 9       176

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1 0  0 2  0 0 0 0 1       4

t.sk., smagi miesas bojājumi

 9 6  5 14  13 6 14 9 8       84

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

19 29  25 30  23 15 28 14 19       202

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

 8 12  2 8 6 7 9 3 5       60

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 67776,42  75185,00 90030,58  96967,93 104042,50 85025,00 98750,00  89065,00  96185,01       803027,44

t.sk., personas nāve

9675,00 4300,00  11825,01  18812,50 10750,00 12900,00 17200,00 10750,00 23650,01       119862,52

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 25731,00  38055,00  40830,57  37185,00  49905,00  27090,00 49300,00  19350,00  26775,00       314221,57

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1505,00  0,00  0,00  0,00  3870,00 0,00 0,00  0,00  0,00        5375,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

13965,00 12845,00  7740,00  17415,00 13545,00 24615,00 11610,00  30960,00 24410,00       157105,00

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

16900,42  19985,00  29635,00  23555,43  25972,50 20420,00 20640,00  28005,00 21350,00       206463,35

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00        0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

114 160 139  138  140 95 84 114 121       1105

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

121 106 108  118  97 68 67  82 82       849

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

13 16 15  23  21 12 18 15 12       145

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 20 9 11  16  21 24 21 19 8       149

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

6 7 8  1  8 2 8 3 5       48
VRS pieprasījumi patvēruma meklētājiem 0 0  0 1 0 3 0 0 0       4

Administratīvās tiesas lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu sarežģītajās administratīvajās lietās

0 0  0 0 0 0 0 0 0       0

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 173551,41  115104,95 191542,71 164008,08 163470,00 153411,35 113419,89 143392,72  113442,73       1331343,84

t.sk., administratīvajās lietās

 538,95  497,72  1207,88 2178,21  561,45 620,07 1186,00 1713,75 609,10       9113,13

t.sk., civillietās

 8391,77 7131,48  14472,63 10263,47  9349,36 7827,74 7855,05 7406,94 6226,90       78925,34

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 163594,25  106614,85  175542,20 150786,40  152367,40 144174,14 103511,49 133752,03  105681,73        1236025,01

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 1026,44  860,90  320,00  780,00  973,47 741,00 427,35 520,00 925,00       6574,16
Satversmes tiesas procesā 0,00  0,00  0,00  0,00 217,80 48,40 440,00  0,00 0,00        706,20
Saņemto iemaksu apmērs valsts  nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00        0,00

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

 154 157 159 158  161 159 153  153 155        

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

1863 1814 1991 2001  2095 2049 1605  1404 1612       16390

pēc JPA norīkojuma

 146  183 172 192  150 163 126 116 124       1371

1aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 1704  1623 1808 1797 1938 1875 1469  1277 1475       14923

saskaņā ar Ārstniecības likuma 

68.pantu

 13  8 11 11  7 9 10  11 13       93

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

463 416 509  331 349 395 384 395 426       3668

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads


 

 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu Uzzināt vairāk