Statistika

Par 2019.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

96                       96

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

56                       56

t.sk., personas nāve

5                        5

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 22                       22

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1                       1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 9                       9

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

19                       19

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0                       0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

 8                       8

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

  I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 67776,42                       67776,42

t.sk., personas nāve

9675,00                        9675,00

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 25731,00                       25731,00

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1505,00                        1505,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

13965,00                        13965,00

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

16900,42                       16900,42

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00                        0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

114                       114

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

121                       121

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

13                       13

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 20                       20

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

6                       6

Administratīvās tiesas lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu sarežģītajās administratīvajās lietās

0                       0
Reģistrēti jp pieteikumi Satversmes tiesas procesā 0                       0
Reģistrēti jp pieteikumi Daļējā valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība advokātu civilprocesa lietās 0                       0
Reģistrēti jp pieteikumi Trauksmes cēlējam 0                       0
Iesniegumi finansiālā atbalsta pieprasījumam 0                       0

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 173551,41                       173551,41

t.sk., administratīvajās lietās

 538,95                       538,95

t.sk., civillietās

 8391,77                       8391,77

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 163594,25                        163594,25

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 1026,44                       1026,44

   t.sk., Satversmes tiesas procesā

 0,00                       0,00
t.sk., daļējā vnjp advokātu civilprocesa lietās  0,00                       0,00

t.sk. finansiālā atbalsta nodrošināšanai ārvalstīs

 0,00                       0,00

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

 154                        

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

 159                       159

pēc JPA norīkojuma

 146                       146

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 0                       0

saskaņā ar Ārstniecības likuma 

68.pantu

 13                        13

Satversmes tiesas procesā

 0                        0

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

463                       463

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads