Pārskats par amatpersonu atalgojumu

Informācija par Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu atlīdzību, amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām, kā arī par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem pieejama pievienotajās datnēs.


Informācija par noteiktajām mēnešalgām

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām