Par budžeta izdevumiem

 

     Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.apakšpunktu un 12.3 punktu.  

 
Tāme 2017.gadam
Tāme 2018.gadam