Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Nozares politika

    Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs un ir augstākā iestāde padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm.

Tieslietu ministrijas funkcijas.

Juridiskās palīdzības administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

   Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, likumu „Par valsts kompensācijām cietušajiem” un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas ir apsaimniekot līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, administrācija veic šādus uzdevumus:

1. veicina pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, nodrošinot valsts garantētas juridiskās palīdzības saņemšanu:

  • maznodrošinātām un trūcīgām personām;

  • personām, kuras pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību;

  • personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

  • personām, kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis liedz tām nodrošināt savu tiesību aizsardzību;

  • patvēruma meklētājiem;

  • ārzemniekiem, kuri Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir pakļauti izraidīšanas procedūrai;

2. izmaksā valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai paredzētos līdzekļus;

3. slēdz juridiskās palīdzības līgumus ar personām, kuras saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu var būt par juridiskās palīdzības sniedzējiem, un norīko tos juridiskās palīdzības sniegšanai;

4. izmaksā valsts kompensācijas cietušajiem likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajos gadījumos;

5. nodrošina informatīvā atbalsta noziedzīgos nodarījumos cietušajiem tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību;

6. normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā nodrošina valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām izmaksāto valsts budžeta līdzekļu piedziņu;

7. izveido, organizē un vada Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un Valsts kompensācijas reģistra darbību;

8. sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatus par administrācijas funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu, kā arī priekšlikumus administrācijas darbībai;

9. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

10. informē sabiedrību par administrācijas darbību, apkopo un sniedz statistiskas datus par funkciju izpildes rezultatīvajiem rādītājiem. 

 

Ar attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties šeit.

 

 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk