Noslēguma konference

Notiks ekspertu konference par aktualitātēm patvēruma procedūrā

Juridiskās palīdzības administrācija šī gada 27.februārī, organizē konferenci par aktualitātēm patvēruma procedūru tiesiskajā regulējumā un juridiskās palīdzības nodrošināšanā patvēruma meklētājiem.

Konferencē piedalīsies ANO Komisariāta Bēgļu jautājumos eksperti, Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesneši, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes un Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji, kā arī valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji. Konferences laikā tiks apskatītas vairākas tēmas, tostarp, Dublinas III  regula un tās piemērošana, patvēruma lietu izskatīšanas tiesā īpatnības, ANO loma patvēruma tiesību aizsardzības jautājumos, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas prakse. 

Konference tiek organizēta Eiropas Bēgļu fonda projekta „Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku un juridiskās palīdzības sniedzēju apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem” ietvaros.

Juridiskās palīdzības administrācija sākot ar 2013.gada 1.marta īsteno minēto Eiropas Bēgļu fonda projektu. Projekta ietvaros tika organizētas juridiskās palīdzības sniedzēju, Juridiskās palīdzības administrācijas, Tieslietu ministrijas darbinieku apmācības par patvēruma procedūru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem, kā arī sadarbībā ar Itālijas un Īrijas kompetentām iestādēm īstenotas pieredzes apmaiņas vizītes par juridiskās palīdzības nodrošināšanas jautājumiem patvēruma meklētājiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Agris Batalauskis

Juridiskās palīdzības administrācija

Tel. 67514225

agris.batalauskis@jpa.gov.lv