Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Normatīvie akti

 
Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums
 
Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
 

Likumi

-

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums

 

Ministru kabineta noteikumi

- Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību
- Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību
- Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
- Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību
- Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu
- Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai
- Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru
   

Eiropas savienības normatīvie akti

-

Padomes direktīva 2002/8/EK (2003.gada 27.janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos

- 2004/844/EK: Komisijas Lēmums (2004.gada 9.novembris), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4285)
- 2005/630/EK: Komisijas Lēmums (2005.gada 26.augusts), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK
 - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2016/1919 (2016.gada 26.oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām perosnām Eiropas apcietināšanas ordera procesā
   
Valsts kompensācija cietušajiem
   
Likumi
- Likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”
   
Ministru kabineta noteikumi
- Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu
- Valsts kompensācijas reģistra noteikumi
   
Eiropas savienības normatīvie akti
- 2004/80/EK: Padomes Direktīva (2004.gada 29.aprīlis) par kompensāciju noziegumos cietušajiem
- 2006/337/EK: Komisijas Lēmums (2006.gada 19.aprīlis), ar ko nosaka standarta veidlapas pieteikumu un lēmumu nosūtīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem
- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES (2012.gada 25.oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI
   

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk