Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Juridiskā palīdzība Satversmes tiesas procesā

Valsts nodrošina juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, ja persona ir iesniegusi konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesā un Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.

Persona, kas vēlas saņemt juridisko palīdzību, iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegumu par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā – aizpildītu juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Iesniegumam jāpievieno Satversmes tiesas lēmums un dokumenti, kas apliecina personas tiesības pieprasīt un saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Valsts nodrošina juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošanu un juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē.

Personām ir tiesības pieprasīt un saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, ja tās:

- ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu;

- pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);

- atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Sākotnējo konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) personai jāsagatavo pašai. Konsultāciju par konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošanu var saņemt Latvijas Republikas tiesībsarga birojā (Baznīcas iela 25, Rīga, tālrunis 67686768). Personām ir pieejami Satversmes tiesas izstrādātie ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai (Satversmes tiesas mājas lapā http://www.satv.tiesa.gov.lv/ieteikumi-konstitucionalas-sudzibas-sagatavosanai). Konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā no pamattiesību aizskāruma brīža vai pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās.

 

 

Saite uz e-pakalpojumu https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8266/ProcesaApraksts

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk