Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2015-06-01

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumam – 10

 

 

2005.gada 1.jūnijā stājās spēkā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums (turpmāk – likums), kura mērķis Latvijā ir nodrošināt ikvienas personas tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, neskatoties uz tās sociālo statusu vai materiālo stāvokli. Ar šī institūta iedibināšanu arī trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām, kas nav spējīgas nodrošināt savu tiesību aizsardzību, ir iespējams saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, tādējādi nodrošinot pieeju taisnīgai tiesai.

Pamatojoties uz Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu un 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikumu”, 2006.gada 1.janvārī tika izveidota Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – administrācija).

Likuma 1.pants noteic, ka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības mērķis ir veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai.

Administrācija atbilstoši savai kompetencei nodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu juridiska rakstura jautājumu risināšanai ārpus tiesas un tiesā aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizskarto interešu aizsardzībai likumā paredzētajos gadījumos, veidos un apjomā, izskata iedzīvotāju iesniegumus un pieņem lēmumus par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, slēdz juridiskās palīdzības līgumus ar zvērinātiem advokātiem, praktizējošiem juristiem un citām personām, kuras saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu var būt par juridiskās palīdzības sniedzējiem, un par sniegto juridisko palīdzību veic samaksu. Desmit gadu statistika liecina, ka šāda palīdzība iedzīvotājiem ir nepieciešama un tā sniedz savu rezultātu tiesību aizsardzībā un īstenošanā.

           Lai atskatītos uz 10 gados paveikto, likuma piemērošanas praksi un problemātiku, kā arī lai turpinātu pilnveidot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu, administrācija 2015.gada 3.jūnijā organizē ekspertu diskusiju „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumam 10 gadi”, kurā apspriedīsim paveikto, partneru sadarbību un turpmāko sistēmas attīstību.

            Detalizētāka informācija pieejama www.jpa.gov.lv, darbības statistika - http://jpa.gov.lv/publikacijas-un-statistika

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk