Informācija presei

2014-01-06

Uzsākta jauno juridiskās palīdzības veidu apmaksa un pakāpeniska samaksas apmēra palielināšana

Ar 2014.gada 1.janvāri spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”, kas paredz jauno apmaksājamo juridiskās palīdzības veidu samaksas uzsākšanu un samaksas apmēra par sniegto juridisko palīdzību pakāpenisku palielināšanu 2014. un 2015.gadā civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās.

Tiesiskais regulējums paplašina valsts apmaksātos juridiskās palīdzības veidus, kādi tiek nodrošināti personai, kurai ir tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Ar noteikumu tekstu var iepazīties tiesību aktu vietnē http://www.likumi.lv.