Informācija presei

2013-07-11

Turpina pieaugt valsts kompensāciju pieprasījumu skaits

Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2013.gada I pusgada darbības rezultātus, kas norāda, ka joprojām saglabājas tendence valsts kompensācijas pieprasījumu skaita pieaugumam. 2013.gada I pusgadā valsts kompensācijās izmaksāti 138 979,88 lati.

Salīdzinot ar 2012.gada I pusgadu valsts kompensācijas pieprasījumu skaits ir pieaudzis par 15,5% (saņemti 290 valsts kompensācijas pieprasījumi). Pārsvarā jeb 35,3% gadījumos lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu pieņemti sakarā ar vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu cietušajiem, 18,7% gadījumos - sakarā ar personas aizskartu tikumību vai dzimumneaizskaramību, 16,7% gadījumos valsts kompensācijas izmaksātas, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, savukārt 14,3% gadījumos - sakarā ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu cietušajiem.

Tomēr 2013.gada I pusgadā par 18% ir samazinājies pieteikumu skaits valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam (saņemti 1 264 pieteikumi). Pieprasījuma skaita samazināšanās saistāma ar to, ka būtiski samazinājies to personu skaits, kuram pašvaldības piešķir maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu.

Līdzīgi kā 2012.gadā, juridiskā palīdzība pārsvarā tiek pieprasīta ģimenes tiesību, dzīvokļu tiesību, zaudējumu  un parādu piedziņu strīdos. 2013.gada I pusgadā juridiskās palīdzības nodrošināšanai kopumā, tajā skaitā kriminālprocesos,  izmaksāti 307 623,55 lati.

Juridiskās palīdzības administrācija ir atbildīga iestāde par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu un  valsts kompensāciju izmaksāšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Detalizētāka informācija pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā  www.jpa.gov.lv