Informācija presei

2018-01-25

Tikšanās ar biedrību "Skalbes"

Trešdien, 24.janvārī, tieslietu ministrs un Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji apmeklēja biedrību “Skalbes”, lai apspriestu tās pieredzi konsultāciju sniegšanā cietušajiem un viņu tuviniekiem, nodrošinot informatīvā tālruņa nr. 116006 darbību Latvijā.

Tikšanās laikā uzmanība tika veltīta centra darbības rezultātiem un praksei valsts pārvaldes uzdevuma izpildē, kā arī sadarbībai ar valsts un nevalstiskām institūcijām.

Bezmaksas informatīvais tālrunis 116006 Latvijā ir pieejams no 2016.gada 1.janvāra, lai nodrošinātu iespēju ikvienai cietušajai personai un tās tuviniekiem bez maksas saņemt psiholoģisko atbalstu un juridisko palīdzību, kā arī informāciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem.

Nodrošinot cietušo personu konsultēšanu un atbalsta tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību, Juridiskās palīdzības administrācija ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību "Skalbes". Vairāk informācijas: http://jpa.gov.lv/informativais-atbalsts-noziedzigos-nodarijumos-cietusajiem.