Informācija presei

2019-01-25

2018. gada darbības rezultatīvie radītāji

 

Juridiskās palīdzības administrācijā 2018.gadā saņemti 869 valsts kompensācijas pieprasījumi un pieņemti 753 lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, valsts kompensācijās izmaksāti 966 330,00 euro, valsts budžetā piedzīti 224 427,80 euro.

Par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību 2018.gadā izmaksāti 1 726 525,71 euro, no kuriem par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu krimināllietās - 1 598 541,15 euro un pēc administrācijas norīkojuma izpildes civillietās, administratīvajās lietās un lietās saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.1 pantu - 127 984,56 euro.

 Palielinājies juridiskās palīdzības sniedzēju skaits, kuri sniedz juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojuma, juridiskās palīdzības līgumu ar administrāciju noslēguši 154 juridiskās palīdzības sniedzēji.

 

Plašāka informācija: http://jpa.gov.lv/darbibas-rezultati