Informācija presei

2017-11-10

Projekta “Vardarbībai patīk klusums” partneru kārtējā sanāksme administrācijā

Lai kopīgi meklētu efektīvākos risinājumus un apspriestu jau realizētās aktivitātes vardarbības mazināšanai pret sievietēm, 10.novembrī, Juridiskās palīdzības administrācijā notiek projekta sadarbības partneru tikšanās.

Projekta iniciators ir Labklājības ministrija, partneri - Krīžu un konsultāciju centrs ”Skalbes”, ielu kultūras un ielu sporta  kustība "Ghetto Games", projekta asociētie partneri - Juridiskās palīdzības administrācija un Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekts notiek ar Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas «Tiesības, vienlīdzība un pilsonība» finansiālu atbalstu projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. “Vardarbībai patīk klusums””ietvaros. Vairāk informācijas: https://www.lm.gov.lv/text/3707