Informācija presei

2016-02-19

Pieaudzis izmaksāto valsts kompensāciju skaits

Arvien pieaug to personu skaits, kas izmanto iespēju pieprasīt valsts kompensāciju, vēršoties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumiem.

Administrācijā 2015.gadā saņemti 717 valsts kompensācijas pieprasījumi, kas ir par 9% vairāk nekā 2014.gadā. Pieņemto lēmumu skaits par valsts kompensācijas izmaksu vai atteikumu to izmaksāt 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gadu ir palielinājies par 96 lēmumiem (16%).

Vērtējot izmaksāto valsts kompensācijas skaitu un noziedzīgo nodarījumu īpatsvaru valstī, secināms, ka administrācijā 2015.gadā vērsušies 69% jeb vairāk kā puse cietušo, kuriem ir tiesības pieprasīt valsts kompensāciju, kas ir par 22% vairāk nekā 2014.gadā.

2015.gadā 47,3% valsts kompensācijas izmaksātas cietušajiem, kuriem nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi. 19% valsts kompensācijas izmaksātas, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, 17,5% - sakarā ar aizskartu personas tikumību vai dzimumneaizskaramību. 16% valsts kompensācijas izmaksātas cietušajiem, kuriem nodarīti smagi miesas bojājumiem.

16,2% gadījumu valsts kompensācija izmaksāta nepilngadīgo cietušo personu pārstāvjiem,  no tiem 87,4% gadījumos valsts kompensācija izmaksāta sakarā ar aizskartu personas tikumību vai dzimumneaizskaramību.

2015.gadā valsts kompensācijās izmaksāti 664521 euro.

Vairāk informācijas šeit.