Informācija presei

2019-11-21

Pasniegti administrācijas apbalvojumi

Šā gada 24.oktobrī administrācijas apbalvošanas komisija lēma par administrācijas apbalvojumu – atzinības un pateicības rakstu piešķiršanu nodarbinātajiem un ar administrācijas darbību saistītu institūciju un organizāciju pārstāvjiem.

Par administrācijas efektīvas darbības un sadarbības veicināšanu ar Atzinības rakstu apbalvota Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Renāte Jonikāne, savukārt par amata pienākumu priekšzīmīgu izpildi ar Pateicības rakstu apbalvota Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Liepiņa.

Novērtējot sadarbību administrācijas funkciju un pakalpojumu nodrošināšanā un pieejamības veicināšanā, ar Pateicības rakstiem apbalvoti valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji – Aija Āboliņa, Tatjana Grigorčaka, Estere Kalniņa un Juris Bušenieks.

Piešķirtie apbalvojumi tika pasniegti 2019.gada 20.novembrī svinīgajā administrācijas un juridiskās palīdzības sniedzēju kopsanāksmē.