Informācija presei

2015-12-08

Palielināsies valsts kompensācijas apmērs

Pieaugot minimālajai mēneša darba algai līdz 370 euro, personām, kuras tiks atzītas par cietušajiem pēc 2016.gada 1.janvāra, palielināsies valsts izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs.

Likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” maksimālā izmaksājamā valsts kompensācija noteikta piecu minimālo mēneša darba algu apmērā. Valsts kompensāciju aprēķina, ievērojot minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.

Valsts kompensāciju izmaksā cietušajiem, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti vidēja smaguma vai smaki miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Par valsts kompensācijas izmaksāšanu atbildīgā iestāde ir Juridiskās palīdzības administrācija. Papildus informācija: www.jpa.gov.lv, bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001801.