Informācija presei

2021-07-01

Mainīts tiesiskais regulējums juridiskās palīdzības sniedzēju atlīdzības apmērā

 

    Ceturtdien, 1. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību. Grozījumi paredz palielināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju samaksas apmēru par sniegto juridisko palīdzību, kā arī palielināt samaksu par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās.

    Grozījumi paredz palielināt atlīdzības apmērus tādās pozīcijās kā procesuālo dokumentu sagatavošana, apelācijas un kasācijas sūdzības sagatavošana un ar juridisko palīdzību saistītie izdevumi, tostarp samaksa par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās. Tiesiskais regulējums tāpat paredz mainīt maksimālo pieļaujamo juridisko konsultāciju apjomu vienas lietas ietvaros no 5 uz 7 stundām. Minētās pozīcijas paaugstināt ir izvēlētas, vērtējot minēto dokumentu sagatavošanas sarežģītību un ieguldīto laiku dokumentu sagatavošanā. Tāpat tika vērtētas šā brīža zvērinātu advokātu sniegto pakalpojumu tirgus cenas, kas parāda, ka tieši šajās sniegtās juridiskās palīdzības pozīcijās tā sauktā tirgus cena ir salīdzinoši augstāka.

Atlīdzības apmēri paaugstināti ar mērķi sniegt atbilstošu atlīdzību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem par ieguldīto darbu, tādējādi nodrošinot sabiedrībai sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti.