Informācija presei

2021-09-30

Mainīta administrācijas centrālā elektroniskā pasta adrese

Administrācijas centrālā (oficiālā) elektroniskā pasta adrese no 01.10.2021 - pasts@jpa.gov.lv.

Adreses maiņa veikta saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 43.3. apakšpunktu.