Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2011-06-20

Likumam „Par valsts kompensāciju cietušajiem” – 5 gadi


            2004.gada 29.aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva
2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem. Visas Eiropas Savienības dalībvalstis nodrošina, ka to tiesību normās ir paredzēta tāda to teritorijā izdarītos tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem izmaksājamo kompensācijas sistēma, kura garantē taisnīgu un samērīgu kompensāciju cietušajiem. Ar šo direktīvu tika izveidota sadarbības sistēma starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem atvieglotu kompensācijas saņemšanu pārrobežu gadījumos.

Latvijā 2006.gada 18.maijā tika pieņemts un 2006.gada 20.jūnijā stājās spēkā likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem. Kā atbildīgā iestāde par valsts kompensāciju cietušajiem izmaksāšanu noteikta Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk - administrācija).Ar 2006.gada 20.jūniju administrācija  sāka nodrošināt valsts kompensāciju izmaksu likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajos gadījumos.

Likuma "Par valsts kompensāciju cietušajiem" mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Valsts kompensācijas pieprasījumu administrācijā iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona ar kriminālprocesa virzītāja lēmumu ir atzīta par cietušo kriminālprocesā. Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

Latvijā valsts kompensācijas apmērs ir noteikts likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem”. 2011.gadā vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās trīs minimālās mēneša darba algas un valsts kompensācija tiek izmaksāta:

100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve (LVL 600);

70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu (LVL 420);

50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi:

 

Likuma darbības laikā  administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumiem 2006.gadā vērsušās 92 personas, 2007.gadā - 240, 2008.gadā - 590, 2009.gadā - 689, bet  2010.gadā - 457 personas. Laika periodā no 2006. - 2010.gadam administrācijā saņemti 2068 valsts kompensācijas pieprasījumi. Visvairāk valsts kompensācijas pieprasījumi administrācijā saņemti 2009.gadā - 689. Piecu gadu laikā administrācija vidēji mēnesī saņēma 34 valsts kompensācijas pieprasījumus. 2011.gadā līdz 31.maijam administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumiem vērsušās 204 personas, kas norāda uz saņemto valsts kompensācijas pieprasījumu skaita pieaugumu par 21 procentu, proti vidēji vienā mēnesī 2011.gadā administrācija saņēma 41 valsts kompensācijas pieprasījumu.

            Laikā no 2006. - 2010.gadam kopskaitā pieņemti 1687 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, no tiem  560  - par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā iestājusies personas nāve, 353 - par aizskartu personas dzimumneaizskaramību, 341 - par  cietušajam nodarītiem smagiem miesas bojājumiem un 433 – par cietušajam nodarītajiem vidēja smaguma miesas bojājumiem.

Laikā no 2006.-2010.gadam valsts kompensācijās cietušajiem kopsummā izmaksāti LVL 926483,60

2010.gadā administrācija veica aptauju „Par valsts kompensācijas cietušajiem pieejamību un pakalpojuma saņemšanas efektivitāti”, kuras mērķis bija noskaidrot cietušo personu, kas 2009. gadā saņēmušas valsts kompensāciju, vērtējumu par administrācijas sniegtā pakalpojuma pieejamību un efektivitāti. Par respondentiemtika izvēlētas noziedzīgos nodarījumos cietušās personas, kas valsts kompensāciju ir saņēmušas 2009.gadā, kopskaitā tika nosūtītas 572 anketas. Līdz anketā noteiktajam iesniegšanas datumam administrācijā tika saņemtas 211 anketas, proti 36,9%.

Analizējot veiktās aptaujas rezultātus, tika noskaidrots, ka noziedzīgos nodarījumos cietušajiem kriminālprocesa ietvaros izveidojusies veiksmīga sadarbība ar kriminālprocesa virzītājiem (policiju, prokuratūru, tiesu), proti, no visiem aptaujātajiem 211 respondentiem, 74% norāda, ka tieši policijā, prokuratūrā vai tiesā viņi ir uzzinājuši par iespēju vērsties administrācijā valsts kompensācijas saņemšanai. Par ko esam pateicīgi kriminālprocesa virzītājiem. Ar 2010.gadā administrācijas veiktās aptaujas „Par valsts kompensācijas cietušajiem pieejamību un pakalpojuma saņemšanas efektivitāti” rezultātiem var iepazīties: http://www.jpa.gov.lv/uploads/filedir/aptauja_rezultati_secinajumi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk