Informācija presei

2020-03-04

Lietuvas Tieslietu ministrijas pārstāves vizīte administrācijā

Šī gada 3. martā Lietuvas Tieslietu ministrijas pārstāve izpētes vizītes ietvaros tiktās ar Juridiskās palīdzības administrācijas kolēģiem.

Lietuvas Tieslietu ministrijas pārstāve tika iepazīstināta ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu Latvijā, praktiskajiem aspektiem juridiskās palīdzības nodrošināšanas procesā, pieejamības kritērijiem, pakalpojumu statistiku, tāpat tika demonstrēti juridiskās palīdzības nodrošināšanas procesā lietotie IKT rīki.

Vizītes rezultātā panākta vienošanās attīstīt pārrobežu sadarbību, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par būtiskākajiem jautājumiem, kas skar juridiskās palīdzības sistēmu turpmāko attīstītību abās valstīs.

Lietuvas Tieslietu ministrija ir atbildīgā iestāde par politikas īstenošanu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jomā. Lietuvā šobrīd tiek veikts sistēmas izvērtējams, lai noteiktu konkrētus attīstības virzienus.