Informācija presei

2019-12-11

Kopsanāksmē ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi apspriestas juridiskās palīdzības nodrošināšanas aktualitātes

Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji š.g. 10.decembrī tikās ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvjiem un zvērinātu advokātu vecākajiem, lai pārrunātu sadarbības aktualitātes, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību” piemērošanas problemātiku un  valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanas kārtību kriminālprocesā.

Tikšanās laikā zvērinātu advokātu vecākie dalījās ar pieredzi, labo praksi un risinājumiem advokātu aicināšanas kārtības ievērošanā, sadarbību ar kriminālprocesa virzītājiem, kā arī tika prezentēts aizstāvības nodrošināšanas darbības izvērtējums.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs citastarp informēja par iekšējā regulējuma piemērošanu, kas noteic valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu. Juridiskās palīdzības administrācijas direktore Irina Ļitvinova uzsvēra nepieciešamību stiprināt regulējumu, lai nodrošinātu kontroli pār sniegtās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kvalitāti, iesaistīto juridiskās palīdzības sniedzēju reputāciju, informācijas pieejamību par valsts nodrošināto juridisko palīdzību pirmstiesas kriminālprocesā, kā arī juridiskās palīdzības sniedzēju apmācību prioritātēm.

Dalībnieki vienojās turpināt sadarbību, lai turpmāk īstenotu pieteiktās prioritātes.