Informācija presei

2020-06-09

Klientu apkalpošana izņēmumu kārtā pēc iepriekšēja pieraksta

Juridiskās palīdzības administrācija no 10. jūnija līdz brīdim, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, klientu apkalpošanu klātienē nodrošina tikai izņēmu gadījumos pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai vienotos par apmeklējuma datumu un laiku, lūdzam zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālr. 80001801.

Informējam, ka apmeklētāju pieņemšanas telpās ļauts uzturēties tikai klientiem, kuriem ir noteikts apmeklējums šajā laikā, un obligāti jāvalkā mutes un deguna aizsegs.

Aicinām klientus administrācijā ierasties tikai apmeklējumam noteiktajā laikā, līdzi ņemot personīgos rakstāmpiederumus un iespēju robežās jau sagatavotus iesniedzamos dokumentus un to kopijas.

Administrācija iespēju robežās turpinās savu darbu attālināti. Atgādinām, ka visus administrācijas sniegtos pakalpojumus ir iespējams pieprasīt attālināti un e-vidē, pieprasījumu:

1)      nosūtot pa pastu uz adresi: Pils laukums 4, Rīga, LV- 1050;

2)      parakstot ar elektronisko parakstu un iesūtot:

a)       uz e-pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv;

b)      uz iestādes e-adresi;

3)      iesūtot, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Pakalpojumu pieprasījumu veidlapas pieejamas administrācijas tīmekļvietnē:

1)      Valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai;

2)      Valsts kompensācijai cietušajiem.

Informāciju par administrācijas pakalpojumu attālinātas pieprasīšanas iespējām un pieprasījumu aizpildīšanu varat saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai rakstot uz e-pastu: jpa@jpa.gov.lv.

Ar pakalpojumu pieprasīšanas kārtību un nosacījumiem var iepazīties tīmekļvietnes sadaļās Juridiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība un Kompensācijas saņemšanas kārtība.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!