Informācija presei

2009-01-06

Jurista Vārds: Nosaka atlīdzību par juridisko palīdzību

Ministru kabinets pieņēma noteikumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēru, atlīdzināmiem izdevumiem un to izmaksas kārtību, 22. decembri informēja Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Laura Pakalne.

 

Noteikumus izstrādājusi ar tieslietu ministra rīkojumu izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija pārstāvji no Juridiskās palīdzības administrācijas, tiesām, prokuratūras, Finanšu ministrijas un Zvērinātu advokātu padomes.

 

Noteikumu galvenie mērķi ir efek-tivizēt Eiropas Savienības un nacionālajos normatīvajos aktos paredzētās fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, kā arī izvērtēt pašreizējo valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidu pietiekamību un pārskatīt juridiskās palīdzības sniedzējiem noteiktos samaksas apmērus.

 

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība civillietās, administratīvajās lietās un kriminālprocesā tiks precizēta, atsevišķi izdalot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidus. Pēc noteikumu stāšanās spēkā paredzēts jauns ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto atlīdzināmo izdevumu veids, proti, no valsts budžeta līdzekļiem tiks maksāts juridiskās palī-

 

dzības sniedzējam par ceļā patērēto laiku gadījumos, ja juridiskā palīdzība sniegta ārpus prakses vietas.

 

Jurista Vārds