Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2009-05-05

Jurista Vārds : Arī krīzē valsts nedrīkst liegt juridisko atbalstu

Pateicoties Juridiskās palīdzības administrācijas organizatoriskajiem pūliņiem un Eiropas Komisijas Kriminālās justīcijas programmas finansiālajam atbalstam, pagājušajā nedēļā, 29. aprīlī, Rīgā notika starptautiska konference “Juridiskā palīdzība un atbalsts noziegumos cietušajiem”. Pasākums pulcēja ne vien Latvijas, bet arī citu Eiropas Savienības valstu speciālistus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un noziegumos cietušajiem sniedzamā atbalsta un kompensāciju jautājumos.

 

Konferences pirmajā daļā daudzus klausītājus, iespējams, pārsteidza referenta Dr.hist. Valda Blūzmas atradums vēstures avotos. Izrādās, bezmaksas juridiskā palīdzība daļai Latvijas iedzīvotāju bijusi pieejama jau 16.-19. gadsimtā, kad tagadējās Latgales (kas tolaik bija Polijas, vēlāk Krievijas sastāvdaļa) teritorijā spēkā bija "Lietuvas statūti", kas cita starpā paredzēja prokuratora (to laiku "advokāta") pienākumu sniegt juridisku palīdzību trūcīgām personām. Ja prokurators no šī pienākuma atteicās, valsts varas pārstāvis varēja liegt viņam tiesās pārstāvēt turīgos klientus, kas savukārt bija prokuratora peļņas avots.

 

Taču mūsdienu izpratnē un mūsdienu Latvijas valstī juridiskās palīdzības sniegšana tika sakārtota tikai pirms trim gadiem - 2006. gada 1. janvārī Tieslietu ministrijas padotībā sāka darboties Juridiskās palīdzības administrācija (JPA). Tā šobrīd pilda divas būtiskas funkcijas. Pirmkārt, JPA organizē un apmaksā valsts nodrošināto juridisko palīdzību maznodrošinātām personām un citiem, kas paši nav spējīgi sevi juridiski aizsargāt, tādējādi garantējot Latvijas iedzīvotājiem pieeju taisnīgai tiesai. Juridiskā palīdzība Latvijā tiek sniegta gan civillietās un administratīvajās lietās, gan kriminālprocesā. Otrs JPA uzdevums - izveidot un uzturēt taisnīgu un atbilstošu valsts kompensācijas mehānismu tīšos vardarbīgos nodarījumos cietušajiem.

 

30.aprīlī valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību triju gadu laikā: JPA ir saņēmusi kopumā 3219 pieteikumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, 2470 gadījumos pieņemti lēmumi par palīdzības piešķiršanu, bet 623 gadījumos palīdzība atteikta. Pa JPA bezmaksas informatīvo tālruni (8001801) sniegtas 9165 konsultācijas.

 

Pagājušajā nedēļā notikušās konferences uzdevums bija pieredzes un labās prakses apmaiņa starp dažādu Eiropas valstu institūcijām, kas pilda šīs divas dažādās funkcijas - valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (atšķirībā no Latvijas vairumā valstu šie divi pienākumi ir dažādu iestāžu kompetence).

 

Kā konferences atklāšanā atzina Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Inese Kalniņa un arī JPA direktora pienākumu izpildītāja Irina Ļitvinova, tieši šobrīd JPA sastopas ar īpašu pārbaudījumu - valsts ekonomiskās lejupslīdes apstākļos tiek samazināts finansējums, taču pieprasījums un nepieciešamība pēc valsts apmaksātas juridiskās palīdzības un atbalsta cietušajiem, gluži otrādi, - pieaug. Jo pieaug sociālā spriedze, noziedzības līmenis utt. Tādēļ tuvākais laiks gan JPA darbiniekiem, gan droši vien arī viņu kolēģiem citās krīzes skartajās valstīs varētu būt visai sarežģīts - lai ierobežota finansējuma apstākļos nesamazinātu šo iestāžu sniegtā pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un drošumu.

 

Konferences darbs ritēja divās paralēlās sesijās: juridiskā palīdzība (nodrošināšanas modeļi, piešķiršanas aspekti, samaksas sistēma) un atbalsts cietušajiem (atbalsta formas, kompensācijas aprēķināšana). Pasākumā piedalījās Ungārijas, Nīderlandes, Igaunijas, Beļģijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Portugāles un, protams, arī Latvijas atbildīgo iestāžu pārstāvji, tiesību zinātnieki, tiesneši, psihologi un citi interesenti.

 

Dina Gailīte

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu Uzzināt vairāk