Informācija presei

2015-12-01

Juridiskās palīdzības administrācijas seminārs Saulkrastu novada Sociālajā dienestā

Juridiskās palīdzības administrācija sniegto pakalpojumu pieejamības veicināšanai 2015.gada 2.decembrī organizē bezmaksas informatīvo semināru Saulkrastu novada Sociālajā dienestā.

Saulkrastu, Salacgrīvas un Sējas novadu  Sociālo dienestu un bāriņtiesu darbinieki tiks informēti par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanas un valsts kompensācijas izmaksāšanas kārtību.

 

Papildus informācija par administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama mājas lapas www.jpa.gov.lv sadaļā "Pakalpojumi"