Informācija presei

2014-06-10

Juridiskās palīdzības administrācijas seminārs Daugavpilī

Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – JPA) sniegto pakalpojumu – valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un valsts kompensācija cietušajiem – pieejamības veicināšanai 2014.gada 11.jūnijā tiks organizēts bezmaksas informatīvais seminārs.

Semināra ietvaros JPA pārstāvji informēs Daugavpils pilsētas un novada sociālos darbiniekus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas kārtību, kā arī par jautājumiem, kuri saistīti ar valsts kompensācijas izmaksāšanas kārtību personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzītas par cietušajiem. Seminārs notiks Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā (Liepājas ielā 4, Daugavpilī).

Papildus informācija par JPA sniegtajiem pakalpojumiem pieejama JPA mājas lapā www.jpa.gov.lv sadaļā „Pakalpojumi”.