Informācija presei

2012-04-26

Juridiskā komisija trešajam lasījumam atbalsta grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 24.aprīlī, noslēdza darbu pie grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz efektivizēt juridiskās palīdzības sniegšanu un saņemšanu, kā arī ietaupīt budžeta līdzekļus un juridiskās palīdzības sniedzēju resursus.

Grozījumi paredz pienākumu juridiskās palīdzības pieprasītājam savlaicīgi līdzdarboties juridiskās palīdzības saņemšanas procesā un prasītajā apjomā iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus. Tostarp personai pēc pieprasījuma būs jāuzrāda dokuments, kas ļauj saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, piemēram, trūcīgas personas statusu apliecinoša izziņa.

Palīdzības saņēmējam būs pienākums arī savlaicīgi informēt, ja viņš nevarēs ierasties uz tikšanos ar juridiskās palīdzības sniedzēju vai uz tiesas sēdi. Tas ļaus ietaupīt līdzekļus, jo juridiskās palīdzības sniedzējam jāmaksā arī par laiku, kad tas gaida palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies. Ja persona atkārtoti bez attaisnojoša iemesla noteiktajā laikā un vietā nebūs ieradusies pie juridiskās palīdzības sniedzēja, tai varēs atteikt juridiskās palīdzības sniegšanu.

Vienlaikus trešajam lasījumam sagatavotie likuma grozījumi arī paplašina juridiskās palīdzības sniedzēja pienākumus un atbildību. Juridiskās palīdzības sniedzējs būs atbildīgs arī par zaudējumiem, ja tādi radīsies viņa neprofesionālās darbības dēļ. Tāpat juridiskās palīdzības sniedzējam būs pienākums ievērot konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju, kas iegūta palīdzības sniegšanas laikā.

Likums tiks papildināts ar jaunu pantu, kas nosaka, pie kādiem apstākļiem izbeidzas juridiskās palīdzības līgums un kādos gadījumos Juridiskās palīdzības administrācija var uzteikt līgumu ar juridiskās palīdzības sniedzēju.

Likumprojekts arī paredz, ka ar juridiskās palīdzības sniegšanu drīkstēs nodarboties arī biedrības vai nodibinājumi, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā un atbilst konkrētiem nosacījumiem, piemēram, ja tie ne mazāk kā piecus gadus nepārtraukti ir nodarbojušies ar juridiskās palīdzības sniegšanu.

Juridiskās palīdzības administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas administrē juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojumu.

Par grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests