Informācija presei

2017-10-02

Ikgadējā sanāksme ar zvērinātu advokātu vecākajiem

Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi 2017.gada 29.septembrī rīkoja sanāksmi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu kriminālprocesā, uz kuru tika aicināti zvērinātu advokātu vecākie, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Tieslietu ministrijas pārstāvji.

Sanāksmē  tika pārrunāta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības organizēšana kriminālprocesā, sadarbības ar kriminālprocesu virzītājiem un samaksas sistēmas problemātika. Zvērinātu advokātu vecākie dalījās pieredzē par aizstāvja/pārstāvja aicināšanas kārtības nodrošināšanu pēc jaunā regulējuma (paziņojumu par juridiskās palīdzības sniegšanu apstiprināšanas) ieviešanas un advokātu norīkošanas problēmām pēc tiesu reformas. Sanāksmes dalībnieki vienojās par turpmāko sadarbību normatīvo aktu izstrādē.