Informācija presei

2019-08-15

Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvaldes pārstāvju vizīte administrācijā

Latvijā š.g. 14. un 15.augustā viesojās Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvaldes Cietušo atbalsta un prevencijas pakalpojumu departamenta pārstāvji - Jako Salla un Marki Tikerpuu. Vizītes ietvaros administrācijā viesi tika informēti par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem, īpašu uzmanību veltot un kopā apspriežot sadarbību, praksi noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesību stiprināšanā.

Sociālās apdrošināšanas pārvalde nodrošina valsts pakalpojumus un izmaksā sociālās apdrošināšanas pabalstus. Minētās iestādes Cietušo atbalsta un prevencijas pakalpojumu departamentā no 2019.gada 1.janvāra uzsākta cietušo atbalsta tālruņa 116 006 darbība.

Administrācija ir atbildīgā iestāde par valsts kompensācijas cietušajiem izmaksas nodrošināšanu, kā arī tālruņa 116 006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbības nodrošināšanu, kas no 2016.gada 1.janvāra deleģēta biedrībai “Skalbes”, regulāri sniedzot cietušajiem emocionālo un psiholoģisko atbalstu, informāciju par cietušo procesuālajām tiesībām un iespējamajiem pakalpojumiem.