Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2012-12-21

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību

Ministru kabineta noteikumi Nr.865

Rīgā 2012.gada 11.decembrī (prot. Nr.70 55.§)
 
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
84.panta otro daļu un 104.panta piekto daļu
un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma
5.panta piekto daļu
 
1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.; 2011, 155.nr.) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 13.punktā vārdus "vai pārrobežu strīda lietā" ar vārdiem "pārrobežu strīda lietā vai administratīvajā lietā pēc tās iestādes uzaicinājuma, kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aiztur izraidāmo ārzemnieku";
1.2. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
"17.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par iepazīšanos ar vienu civillietas, administratīvās lietas vai pārrobežu strīda lietas materiālu sējumu tiesā par katru personu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 9.8.apakšpunktā.";
1.3. papildināt 18.punktu aiz vārdiem "izņēmuma kārtā" ar vārdiem "vai juridiskā palīdzība sniegta administratīvajā lietā pēc tās iestādes uzaicinājuma, kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aiztur izraidāmo ārzemnieku";
1.4. aizstāt 21.punktā vārdus "paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi" ar vārdiem "paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās";
1.5. aizstāt 28.9.apakšpunktā vārdus "pirmstiesas kriminālprocesā" ar vārdu "tiesā";
1.6. svītrot 29.punktā vārdus "aizdomās turētajam vai apsūdzētajam";
1.7. izteikt 31.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv vai pārstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, par katras personas aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē samaksu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 28.7.apakšpunktā.";
1.8. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
"31.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv vai pārstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, samaksu par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 28.9.apakšpunktā.";
1.9. aizstāt 40. un 41.punktā vārdus "paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi" ar vārdiem "paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās";
1.10. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:
"41.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6. un 9.8.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu ārzemniekam, kurš Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aizturēts un uzturas Latvijas Republikā speciāli iekārtotās telpās vai izmitināšanas centrā, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā tās iestādes atbildīgās personas, kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā uzaicinājusi juridiskās palīdzības sniedzēju, vai attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītā tiesneša apstiprināto paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums).";
1.11. aizstāt 43., 45., 48., 49., 50. un 51.punktā vārdus "paziņojums par administrācijas norīkojuma izpildi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās" (attiecīgā locījumā);
1.12. papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:
"51.1 Juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums) un tam pievienojamos dokumentus, noformējot tos atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādi un apriti, var iesniegt administrācijā elektroniski šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja minētie dokumenti atbilst šajos noteikumos norādītajām aizpildīšanas un noformēšanas prasībām.";
1.13. aizstāt 54.punktā vārdus "paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi" ar vārdiem "paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās";
1.14. izteikt 55.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Ja administrācija konstatē, ka iesniegtais paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojums (2.pielikums) nav pilnīgi vai pareizi aizpildīts atbilstoši šiem noteikumiem, tā attiecīgo paziņojumu atdod atpakaļ juridiskās palīdzības sniedzējam kļūdu novēršanai vai aizpildīšanai vai, ja nepieciešams, pieprasa papildinformāciju un informē par to attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju.";
1.15. aizstāt 58.punktā skaitļus un vārdus "2012.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 31.decembrim";
1.16. papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:
"58.1 Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2012.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs aizpilda paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim, un iesniedz administrācijā līdz 2013.gada 1.martam. Administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu par juridisko palīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.";
1.17. aizstāt 59.punktā skaitļus un vārdus "2012.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 31.decembrim";
1.18. aizstāt 60.punktā skaitļus un vārdus "2013.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2014.gada 1.janvārī";
1.19. aizstāt 61.punktā skaitļus un vārdus "2012.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 31.decembrim";
1.20. aizstāt 62.punktā skaitļus un vārdus "2013.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2014.gada 1.janvārī";
1.21. izteikt 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:
"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1493
 
Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās
 
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1493
Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā
 
2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
 
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Tieslietu ministra vietā -
iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk