Informācija presei

2020-07-31

Darbības rezultāti 2020.gada I pusgadā

 

Administrācijā š.g. I pusgadā saņemti 369 valsts kompensācijas pieprasījumi un pieņemti 313 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, valsts kompensācijās izmaksāti 552 774,01 euro.

Apmaksai saņemti 8 911 juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu. Par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību izmaksāti 823 355,04 euro, t.sk. par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā – 770 405,21 euro un administrācijas norīkojuma izpildi civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā    48 742,53 euro.

Saņemti 554 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā, pieņemti 416 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu. Juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojuma nodrošināja 142 valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji.

 

Vairāk informācijas – https://jpa.gov.lv/darbibas-rezultati.