Informācija presei

2019-07-18

Darbības rezultāti 2019.gada I pusgadā

   

   Administrācijā š.g. I pusgadā saņemti 454 valsts kompensācijas pieprasījumi un pieņemti 393 lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, valsts kompensācijās izmaksāti 519 027,43 euro.

   Apmaksai saņemti 11 707 juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu. Par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību izmaksāti 961 088,50 euro, t.sk. par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā – 893 079,76 euro un administrācijas norīkojuma izpildi civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā  –  63 306,93 euro.

   2019.gada I pusgadā saņemti 786 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, pieņemti 618 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu. Juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojuma nodrošināja 159 valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji.

   Vairāk informācijas – https://jpa.gov.lv/darbibas-rezultati.