Informācija presei

2017-08-07

Darbības rezultāti 2017.gada I pusgadā

 

Juridiskās palīdzības administrācijā 2017.gada I pusgadā saņemti 362 valsts kompensācijas pieprasījumi un pieņemti 346 lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, valsts kompensācijās izmaksāti 425 210,46 euro.

Šajā periodā saņemti 934 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, pieņemti 732 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu un juridisko palīdzību nodrošināja 115 valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji. Apmaksai iesniegti 11 982 juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumi, tai skaitā 10 798 paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā pēc kriminālprocesa virzītāja uzaicinājuma. Par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību izmaksāti 975 906,95 euro.

 

Ar darbības rezultātiem aicinām iepazīties šeit: http://jpa.gov.lv/darbibas-rezultati