Informācija presei

2019-05-30

Arvien biežāk nepilngadīgo cietušo pārstāvji realizē tiesības uz valsts kompensāciju

Ik gadu 1.jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī ikdienā katra iedzīvotāja pienākums ir savu un citu bērnu drošības nosargāšana, īpaši situācijās, kad notikuši bērnu tiesību pārkāpumi, ziņojot par notikušo bērnu tiesību sargājošajām institūcijām.

Ja nepilngadīgais ir atzīts par cietušo kriminālprocesā un tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, nepilngadīgam cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta tikumība vai dzimumneaizskaramība, inficēts ar HIV, B vai C hepatītu vai nepilngadīgais cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, viens no taisnīguma atjaunošanas instrumentiem atbalsta mehānismā, ir tiesības uz valsts kompensāciju.

2018.gadā administrācija pieņēma 193 lēmumus par valsts kompensācijas piešķiršanu nepilngadīgiem cietušajiem un izmaksāja 268 015,67 euro. Šā gada pirmajos četros mēnešos jau pieņemti 85 lēmumi un izmaksāti 160 842,67 euro, saglabājot augšupvērstu tendenci. Visvairāk valsts kompensācija tiek izmaksāta sakarā ar aizskartu nepilngadīgā cietušā tikumību vai dzimumneaizskaramību.

No 2019.gada 1.janvāra ar grozījumiem likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” nepilngadīgiem cietušajiem par 20% palielināts izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs visām noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītajām sekām, izņemot par iestājušos personas nāvi.

Detalizētāk ar Juridiskās palīdzības administrācijas darba rezultātiem aicinām iepazīties: https://jpa.gov.lv/pub/?id=64&id=64