Informācija presei

2017-03-23

Ar 1.aprīli valsts nodrošinās finansiālo atbalstu bērna tiesību aizsardzībai ārvalstīs

 

2017.gada 2.februārī Saeima atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”, līdz ar to 2017.gada 1.aprīlī stāsies spēkā regulējums, kas paredz tiesības bērna likumiskajam pārstāvim, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, saņemt finansiālo atbalstu aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī.

Likuma grozījumos noteikti finansiālā atbalsta sniegšanas vispārīgie noteikumi.

Par finansiālā atbalsta nodrošināšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbildīgā iestāde ir Juridiskās palīdzības administrācija. Izdevumi, kas saistīti ar sniegtā finansiālā atbalsta nodrošināšanu, tiks segti no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.