Informācija presei

2019-06-21

Apkopoti sadarbības rezultāti ar juridiskās palīdzības sniedzējiem

    Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2018.gada rezultatīvos rādītājus, kas attiecas uz sadarbību ar juridiskās palīdzības sniedzējiem. Lai noskaidrotu arī juridiskās palīdzības sniedzēju viedokli par sadarbību ar iestādi, 2019.gada aprīlī ir veikta aptauja. Aptaujā piedalījās 69 juridiskās palīdzības sniedzēji, tas sastāda 44%.  No aptaujā piedalījušos personu skaita 74% ar administrāciju sadarbojas vairāk nekā divus gadus.

    2018.gada sākumā starp administrāciju un juridiskās palīdzības sniedzējiem bija noslēgti 146 līgumi, savukārt līdz 2018.gada beigām to skaits bija pieaudzis līdz 154 līgumiem. Pēdējo divu gadu laikā palielinājās interese iesaistīties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanā. 2018.gadā sadarbību ar administrāciju uzsāka 22 jauni juridiskās palīdzības sniedzēji, savukārt ar 72 sniedzējiem līgumi tika noslēgti atkārtoti, tādējādi turpinot jau iepriekš uzsākto sadarbību.

    Īstenojot pakalpojuma kvalitātes kontroli, administrācija analizē juridiskās palīdzības saņēmēju saņemtās sūdzības. 2018.gadā juridiskās palīdzības saņēmēji ir iesnieguši administrācijā 20 sūdzības, kas ir par 10 sūdzībām mazāk, nekā iepriekšējā gadā. Par pamatotām tika atzītas sešas sūdzības.

    94% juridiskās palīdzības sniedzēju ir apmierināti ar izveidojušos sadarbību, vienlaikus ir snieguši priekšlikumus turpmākai sadarbības efektivizēšanai. Plašāka informācija par rezultatīvajiem rādītājiem un aptaujas rezultātiem: https://jpa.gov.lv/pub/?id=65&id=65