Informācija presei

2020-07-15

Administrācijas seminārs Rīgas pašvaldības policijā

Administrācija 2020.gada 15.jūlijā rīkoja informatīvo semināru Rīgas pašvaldības policijas galveniem inspektoriem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta tālruņa 116 006 ,,Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību.

Seminārā piedalījās parstāvji no visām Rīgas pašvaldības policijas struktūrvienībām.

Dalībnieki tika informēti par minēto pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, administrācijas iespējām palīdzēt personām jautājumos par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos. Informācija par administrācijas pakalpojumiem pieejama interneta vietnē www.jpa.gov.lv sadaļā ,,Pakalpojumi”.