Informācija presei

2019-05-16

Administrācijas seminārs Cēsīs

Administrācija 2019.gada 17.maijā rīko informatīvo semināru Cēsu novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” Cēsu un Smiltenes novadu sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem, kā arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa darbiniekiem par valsts kompensāciju cietušajiem, un par biedrībai "Skalbes" deleģēto uzdevumu saistībā ar informatīvā atbalsta cietušajiem nodrošināšanu, organizējot tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību.

Semināra dalībnieki tiks informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos. Informācija par administrācijas pakalpojumiem pieejama interneta vietnē www.jpa.gov.lv sadaļā "Pakalpojumi".