Informācija presei

2019-08-07

Administrācijas semināri Rēzeknē

Administrācija 2019.gada 9.augustā rīko informatīvos seminārus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā Rēzeknes pilsētas un novada un Ludzas novada sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem, kā arī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes un Ludzas iecirkņa darbiniekiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem, un par biedrībai "Skalbes" deleģēto uzdevumu saistībā ar informatīvā atbalsta cietušajiem nodrošināšanu, organizējot tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību.

Semināra dalībnieki tiks informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos. Informācija par administrācijas pakalpojumiem pieejama interneta vietnē www.jpa.gov.lv sadaļā "Pakalpojumi".