Informācija presei

2021-04-16

Administrācijas semināri Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”, Krāslavas bāriņtiesai un nevalstiskajām organizācijām

 Administrācija 2021.gada 9.aprīlī rīkoja (attālinātus) informatīvos seminārus Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”, Krāslavas novada bāriņtiesas, biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”,  “Latvijas Nedzirdīgo savienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts" īslaicīgās uzturēšanas mītnes - krīzes centra “Milgrāvis” un “Burtnieks” darbiniekiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta tālruņa 116 006 ,,Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību.

 Dalībnieki tika informēti par minēto pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, administrācijas iespējām palīdzēt personām jautājumos par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos. Informācija par administrācijas pakalpojumiem pieejama interneta vietnē www.jpa.gov.lv sadaļā ,,Pakalpojumi”.