Informācija presei

2018-10-16

Administrācijas semināri 17. un 19.oktobrī Jelgavā un Olainē

Administrācija 2018.gada 17.oktobrī rīko informatīvo semināru Zemgales reģiona valsts sociālo aprūpes centru darbiniekiem.

2018.gada 19.oktobrī seminārs tiks rīkots Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests”, Olaines bāriņtiesas, Ozolnieku novada Sociālā dienesta darbiniekiem, kā arī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem.

Semināru dalībnieki tiks informēti par pakalpojumu -  valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un valsts kompensācijas cietušajiem - nodrošināšanas kārtību un problemātiku, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos.

Administrācijas eksperti iepazīstinās arī ar informatīvā atbalsta cietušajiem nodrošināšanu, biedrībai  “Skalbes” organizējot tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību.

Informācija par administrācijas pakalpojumiem pieejama interneta vietnē www.jpa.gov.lv sadaļā "Pakalpojumi".