Informācija presei

2019-01-18

Administrācijas pārstāvju vizīte Satversmes tiesā

Š.g. 17.janvārī administrācijas pārstāvji apmeklēja Satversmes tiesu, lai iepazītos ar Satversmes tiesas procesu un konstitucionālo sūdzību izvērtēšanas metodoloģiju.

Pārstāvjus uzrunāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.

Apmeklējums tika organizēts saistībā ar šā gada 1. janvārī spēkā stājušos regulējumu Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas nosaka, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pieejama arī Satversmes tiesas procesā.

Tā kā Satversmes tiesas process ir būtiski atšķirīgs no citu tiesu procesiem, lai apmācītu darbiniekus, kas vērtēs juridiskās palīdzības pieprasījumus, notiek apmācību process. Lekcijas par konstitucionālās sūdzības sagatavošanu, Satversmes tiesas procesu un to specifiku administrācijas darbiniekiem sagatavoja Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.

Informācija par pakalpojumu: http://jpa.gov.lv/juridiska-palidziba-satversmes-tiesas-procesa.