Informācija presei

2019-06-28

Administrācijas pārstāvji piedalījās starptautiskajā konferencē Viļņā

Administrācijas pārstāvji pēc Lietuvas Republikas Tiesību institūta ielūguma š.g. 27.jūnijā apmeklēja konferenci "Meeting Directive 2016/1919: The New Age of Legal Aid" Viļņā.

Konferencē Apvienoto nāciju narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja (UNDOC), Eiropas Komisijas, Dānijas, Austrijas, Bulgārijas, Apvienotās Karalistes un Lietuvas eksperti dalījās ar iegūtajām atziņām, labo praksi un risinājumiem juridiskās palīdzības kvalitātes uzlabošanas jautājumos, kā arī tika prezentēta izstrādātā rokasgrāmata juridiskās palīdzības kvalitātes novērtēšanas instrumentiem un kritērijiem Eiropas Savienības dalībvalstīs.

2016.gadā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pieņēma Direktīvu 2016/1919 par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā, termiņš direktīvas ieviešanai Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos beidzās 2019.gada 25.maijā.

Vairāk informācijas: http://qualaid.vgtpt.lt/en/home/news/results-project-enhancing-quality-legal-aid-general-standards-different-countries

Konferences darba kārtība: http://teise.org/wp-content/uploads/2019/06/06-27-Programa.pdf?fbclid=IwAR0V9wUeZcSlNSY_nB0IfZAYWWbeJtXFklgISUETOR8k6znViK9NFf7hMvc