Informācija presei

2016-06-28

1.jūlijā stāsies spēkā izmaiņas valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas sistēmā

Izmaiņas Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.1493) 28.jūnijā atbalstītas Ministru kabineta sēdē.

 

Noteikumu Nr.1493 izmaiņas paredz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēru turpmāk noteikt veselos skaitļos (lielākoties apaļojot uz augšu), kas atvieglos samaksas administrēšanu, savukārt samaksu par juridisko palīdzību – pārstāvību tiesā civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās un pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesā – aprēķināt par pilnām trīsdesmit minūtēm (šobrīd par pilnu stundu).

Aprēķināšanas metodikas maiņa ļaus veikt precīzāku samaksu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši reālajam laikam, kas tika veltīts juridiskās palīdzības sniegšanai, vienlaikus nodrošinot finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu.

Izmaiņas paredz arī līdzsvarot samaksu par attiecīgo procesuālo dokumentu (apelācijas sūdzība un kasācijas sūdzība) sagatavošanu un juridiskās konsultācijas sniegšanu brīvības atņemšanas iestādē neatkarīgi no lietu kategorijas, precizēt paziņojumu par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību apstiprināšanas un iesniegšanas kārtību un citas izmaiņas.  

 

Izmaiņas stāsies spēkā 2016.gada 1.jūlijā.  

Ar attiecīgu Ministru kabineta noteikumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40382039&mode=mk&date=2016-06-28.