Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Video novērošana

  

Juridiskās palīdzības administrācijas telpās tiek veikta videonovērošana.

Atbilstoši Personas datu apstrādes likuma 47.panta trešās daļas nosacījumiem, sniedzam pilnu datu apstrādes informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Pārzinis: Juridiskās palīdzības administrācija, juridiskā adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, kontaktinformācija: tālr.: 67514208, e-pasts: pasts@jpa.gov.lv.

Tiesiskais pamats: videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts - datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: Klientu apkalpošanas ērtību un vispārējās drošības nodrošināšanai.

Datu aizsardzības speciālists: saziņai ar datu aizsardzības speciālistu izmantot e-pastu: das@jpa.gov.lv

Datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska pamata trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.


 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk