Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Informējam Jūs, ka sākot ar 2013.gada 1.martu Juridiskās palīdzības administrācija maina atrašanās vietu un turpmāk tās adrese būs Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050.
2013-02-19
Atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem patlaban Latvijā ir nepietiekošs. Pēc noziedzīgā nodarījuma notikuma tikai dažām cietušo grupām pastāv iespēja saņemt kompensāciju no valsts, bet atbalsta sistēma ir vāji attīstīta vai tās nav vispār. Minētā dēļ, cietušo atbalsta jautājumi ir nokļuvuši Eiropas institūciju dienaskārtības galvgalī – kā ar šiem izaicinājumiem tiksim galā mēs, par to diskusijas Latvijā vēl tikai sāksies. Tādēļ PROVIDUS 21.-22.februārī organizē konferenci „Atbalsta sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Latvijas iespējas un izaicinājumi”, kas tiek rīkota projekta „Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur” ietvaros.
2013-02-18
Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2012.gada darbības rezultātus par valsts kompensāciju izmaksu cietušajiem un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu.
2013-01-15
Uzsākta valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu novērtēšana
2012-07-16
22.maijā Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji tiksies ar ASV Ziemeļkarolīnas advokātu delegāciju.
2012-05-21
Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 24.aprīlī, noslēdza darbu pie grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz efektivizēt juridiskās palīdzības sniegšanu un saņemšanu, kā arī ietaupīt budžeta līdzekļus un juridiskās palīdzības sniedzēju resursus.
2012-04-26
Rīgā un Latvijas novados Notāru un Advokatūras dienu ietvaros iespējams saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas: Notāru dienās no 28.-29.02.2012., Advokatūras dienās no 12-19.03.2012.
2012-02-24
Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2011.gada darbības rezultātus par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensācijām cietušajiem. Ar minēto informāciju varat iepazīties pievienotajā datnē.
2012-02-15
Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2011.gada darbības rezultātus, kas norāda, ka joprojām saglabājas pieprasījuma pieauguma tendence pēc iestādes sniegtajiem pakalpojumiem – valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijām cietušajiem. Saņemtie pieprasījumi arvien vairāk liecina par to, ka pēdējo gadu laikā kopumā pieaugusi sabiedrības izpratne par administrācijas sniegto pakalpojumu saturu. Minētais skaidrojams ar iesaistīto iestāžu veiksmīgu sadarbību, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju vērsties pēc nepieciešamās informācijas pašvaldību sociālajos dienestos un pie kriminālprocesu virzītājiem.
2012-02-06
Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) sniegtā pakalpojuma – valsts kompensācijas cietušajiem efektivizēšanai 2011.gada 8.decembrī noslēgs šā gada semināru ciklu reģionos, dodoties uz Ventspili, kur JPA pārstāvis Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa darbiniekiem novadīs semināru par jautājumiem, kas saistīti ar valsts kompensācijas izmaksāšanas kārtību personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzītas par cietušajiem. Minētais seminārs notiks Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknī, Ostas ielā 33, Ventspilī.
2011-12-06
Seksuālā vardarbība Latvijā ir ļoti izplatīta - trešdaļa pusaudžu saka, ka cietuši no tās. Tomēr ļoti daudz upuru par šo pazemojumu nekad nevienam nestāsta. Vēl mazāk ir to cietušo, kuri saistībā ar notikušo saņem kompensācijas no valsts.
2011-11-24
Šodien, 22.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas risinās informatīvajā ziņojumā „Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību Latvijā (no 2005.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 31.decembrim)” minētās problēmas, kā arī citas praksē atklātās problēmas.
2011-11-22
Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2011.gada 9 mēnešu darbības rezultātus par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensācijām cietušajiem. Ar minēto informāciju varat iepazīties pievienotajā datnē.
2011-11-15
Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) sniegtā pakalpojuma –valsts kompensācija cietušajiem - pieejamības veicināšanai trešdien, 2011.gada 9.novembrī dosies uz Rēzekni, kur JPA pārstāvis Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes, Balvu un Ludzas iecirkņa darbiniekiem novadīs semināru par jautājumiem, kas saistīti ar valsts kompensācijas izmaksāšanas kārtību personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzītas par cietušajiem. Seminārs notiks Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 20.
2011-11-08
Atsaucoties Zviedriju Tieslietu ministrijas (Regeringskansliet) un Juridiskās palīdzības nodrošināšanas kompetentās iestādes (Sveriges Domstolar) aicinājumam, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un advokatūras profesionālās darbības sistēmas attīstības veicināšanai no 2011.gada 18.oktobra līdz 20.oktobrim Tieslietu ministrijas un Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji devās zināšanu un pieredzes apmaiņas vizītē uz Stokholmu un Sundsvalu Zviedrijā.
2011-10-28
Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) sniegto pakalpojumu – valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un valsts kompensācijas cietušajiem - pieejamības veicināšanai turpina semināru ciklu reģionos. Ceturtdien, 2011.gada 20.oktobrī JPA pārstāvis dosies uz Tukuma novadu, Tukumu, lai Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa darbiniekiem novadītu semināru par jautājumiem, kas saistīti ar valsts kompensācijas izmaksāšanas kārtību personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzītas par cietušajiem. Seminārs notiks Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirknī, Brīvības laukumā 19, Tukumā, Tukuma novadā.
2011-10-19
27.septembrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātos grozījumus divos MK noteikumos, kas paredz juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru un atlīdzināmos izdevumus saistībā ar jaunu juridiskās palīdzības saņemšanas lietu kategoriju administratīvajās lietās izraidāmajam ārzemniekam. Tie papildina MK noteikumus ar jaunu tiesību subjektu –ārzemnieku, kurš Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos ir pakļauts izraidīšanai un uz kuru attiecas noteikumos paredzētais regulējums par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai.
2011-09-28
Juridiskās palīdzības administrācijas turpina semināru ciklu sniegto pakalpojumu pieejamības veicināšanai. Pirmdien, 2011.gada 26.septembrī Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji dodas uz Daugavpili, kur Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbiniekiem novadīs semināru par jautājumiem, kas saistīti ar valsts kompensāciju izmaksāšanu likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajos gadījumos personām, kuras atzītas par cietušajiem kriminālprocesā.
2011-09-22
2011.gada 8.septembrī Juridiskās palīdzības administrācijā apmācības un pieredzes apmaiņas vizītē ieradās 13 pārstāvji no Zviedrijas Noziegumos cietušo kompensāciju un atbalsta aģentūras (The Crime Victim Compensation and Support Authority), lai iepazītos ar valsts kompensācijas sistēmu Latvijā. Šī Zviedrijas kompetentā iestāde nodrošina valsts kompensāciju izmaksāšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, kā arī administrē Cietušo fonda līdzekļus.
2011-09-09
No 23. decembra ārzemniekam, kurš Latvijā Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir pakļauts izraidīšanas procedūrai, būs pieejama valsts nodrošināta juridiskā palīdzība, ja viņš vēlēsies pārsūdzēt tiesā apstrīdēto lēmumu par savu piespiedu izraidīšanu vai apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu.
2011-09-07
Turpinot semināru ciklu, Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) sniegto pakalpojumu pieejamības veicināšanai otrdien, 2011.gada 23.augustā JPA pārstāvji dodas uz Jaunjelgavas novadu. Seminārā piedalīsies Jaunjelgavas novada sociālā dienesta darbinieki un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa darbinieki. Ar pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjiem tiks apspriesta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanas kārtība. Valsts policijas pārstāvji tiks informēti par jautājumiem, kas saistīti ar valsts kompensāciju izmaksāšanas gadījumiem un kārtību personām, kuras atzītas par cietušajiem kriminālprocesā. Tiks nodoti informatīvie materiāli izdalīšanai iedzīvotājiem.
2011-08-22
18.augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Ar minētajiem grozījumiem plānots novērst problēmas valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas normatīvajā regulējumā, kas skar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasītāju un sniedzēju pienākumus un atbildību, kā arī juridiskās palīdzības sniedzēju loku, darba kvalitāti, pieejamību un kompetences celšanu. Plānots veikt arī grozījumus, kas attiecas uz līgumu ar juridiskās palīdzības sniedzējiem regulējumu.
2011-08-18
Jauna valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa izdota, lai precizētu valsts kompensācijas pieprasījumā iekļaujamās informācijas apjomu un saskaņotu valsts kompensācijas pieprasījumā lietoto terminoloģiju ar likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” terminoloģiju.
2011-08-09
Saeima ceturtdien, 4.augustā, pieņēma grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, paredzot, ka valsts nodrošinātu juridisko palīdzību var saņemt arī ārzemnieki, kuri pakļauti izraidīšanas procedūrai un uzturas Latvijā.
2011-08-04
Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) ir apkopojusi informāciju par 2011.gada I pusgada darbības rezultātiem. No apkopotās informācijas secināms, ka turpina būtiski pieaugt pieprasījumu skaits pēc valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības. Pieauguma tendence – 2009.gadā palielinājums par 57% un 2010.gadā par 135% salīdzinājumā ar 2008.gadu, savukārt 2011.gada I pusgadā (kopējais fizisko personu pieteikumu skaits – 1598) salīdzinājumā ar 2010.gada I pusgadu (kopējais fizisko personu pieteikumu skaits – 1234) tas ir pieaudzis vēl par 30%.
2011-07-27
Šā gada 20.jūnijā aprit pieci gadi kopš ir stājies spēkā likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”.
2011-06-20
Turpinot semināru ciklu, Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) sniegto pakalpojumu pieejamības veicināšanai piektdien, 2011.gada 10.jūnijā JPA pārstāvis dodas uz Burtnieku novadā un Valkas novadu. Ar pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjiem tiks apspriesta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanas kārtība un tiks nodoti informatīvie materiāli izdalīšanai iedzīvotājiem.
2011-06-07
Rīga, 8.janv., LETA. Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, par 49,5% pieaudzis pieteikumu skaits valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, liecina Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) apkopotie dati.
2011-01-08
Šā gada 1.janvārī apritēja pieci gadi kopš izveidota Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – JPA).
2011-01-05
Otrdien, 23.novembrī Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) dodas uz Limbažiem, lai informētu sabiedrību par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. JPA speciālisti novadīs semināru Limbažu un Alojas novadu sociālajiem darbiniekiem, kā arī nogādās informatīvos materiālus, kurus iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības sociālajā dienestā.
2010-11-22
Šā gada 1.jūnijā aprit pieci gadi kopš ir stājies spēkā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums.
2010-06-01
Sestdien, 29.maijā Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) dodas uz Ludzu, lai informētu sabiedrību par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem. JPA speciālisti novadīs semināru Ludzas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, kā arī nogādās informatīvos materiālus, kurus iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības sociālajā dienestā un tiesībsargājošās institūcijās.
2010-05-26
Piektdien, 30.aprīlī, Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) dosies uz Rēzekni, lai informētu sabiedrību par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem.
2010-04-29
Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Krimināllikumā (turpmāk – KL), kuri paredz veikt izmaiņas vairākos KL pantos, mainot atsevišķas sodu sankcijas, gan papildinot un precizējot likumā noteiktos noziedzīgu nodarījumu formulējumus. Vienlaikus Ministru kabinetā tika akceptēti grozījumi Kriminālprocesa likumā (turpmāk - KPL) un vairākos citos normatīvajos aktos, lai KPL atteiktos no privātās apsūdzības institūta, tādējādi efektīvāk aizsargājot noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesības.
2010-02-09
Valdība šodien pieņēma noteikumus par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas noslēgtajām starptautiskajām saistībām.
2009-12-15
Saeima 2009.gada 1.decembrī pieņēma grozījumus likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas paredz noteikt vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālo apmēru triju minimālo mēneša darba algu apmērā.
2009-12-15
Vairāki "Latvijas Avīzes" lasītāji jautā, vai Latvijā iespējams saņemt juridisku palīdzību bez maksas. Bieži tā vajadzīga pret valsts un pašvaldību ierēdņu patvaļu vai citu cilvēku, tostarp darba devēju, blēdībām. Pēdējā laikā to meklē ne tikai vecāka gadagājuma cilvēki, kam pieder vērtīgi nekustami īpašumi, bet kas palikuši bez apgādniekiem un saņem mazu pensiju, bet arī jaunāki cilvēki, kas zaudējuši darbu un pastāvīgus ienākumus.
2009-11-07
Šodien Ministru kabinets pieņēma lēmumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Juridiskās palīdzības administrācijai (turpmāk – JPA) Ls 19 162, lai nodrošinātu valsts kompensāciju cietušajiem izmaksu.
2009-11-03
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas noslēgtajām starptautiskajām saistībām. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.
2009-10-29
Ministru kabinets šodien akceptēja grozījumus likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas paredz samazināt valsts kompensācijas maksimālo apmēru.
2009-10-22
Šodien Ministru kabinets pieņēma lēmumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Juridiskās palīdzības administrācijai (turpmāk – JPA) Ls 46 460, lai nodrošinātu valsts kompensāciju cietušajiem izmaksu. Rīkojumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un JPA speciālisti.
2009-09-08
Lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu samazinājumu, no šā gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim par 20% tiks samazināts zvērinātu advokātu vecāko atlīdzības apmērs un par 40% - atlīdzināmo izdevumu apmērs no Ministru kabineta noteikumos noteiktā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmēra 2009.gadam.
2009-08-25
Ministru kabinets pieņēma lēmumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Juridiskās palīdzības administrācijai (turpmāk - JPA) Ls 161 028, lai nodrošinātu valsts kompensāciju izmaksu.
2009-07-21
Valdība šodien atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto rīkojumu un no valsts pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 161 028 latus Juridiskās palīdzības administrācijai (JPA) valsts kompensāciju izmaksai cietušajiem.
2009-07-21
Tieslietu ministrija (TM) sagatavojusi rīkojuma projektu par 161 028 latu piešķiršanu Juridiskās palīdzības administrācijai (JPA) no valsts pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai varētu nodrošināt valsts kompensāciju izmaksu cietušajiem.
2009-07-21
Juridiskās palīdzības administrācijā (JPA) izvērtēšanai nodots jautājums par iespēju samazināt kompensāciju apjomu, ko valsts maksā noziegumos par cietušajiem atzītām personām.
2009-07-16
Valdības atbalstītajā ziņojumā ANO tiek informēta par vairākiem normatīvajiem aktiem, kas šajā laika posmā pieņemti Latvijā un skar pilsoniskās un politiskās tiesības. Informācija tiek sniegta par Iesniegumu likumu, Tiesībsarga likumu, likumu "Par valsts kompensāciju cietušajiem", Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, Kriminālprocesa likumu, Administratīvā procesa likumu un Patvēruma likumu.
2009-07-14
Tieslietu ministrs Mareks Segliņš (TP) šodien apmeklē divas Tieslietu ministrijas (TM) padotības iestādes - Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Juridiskās palīdzības administrāciju, aģentūru LETA informēja TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Jana Saulīte. Ministrs ar iestāžu vadītājiem paredzējis pārrunāt Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Juridiskās palīdzības administrācijas darba organizāciju samazināta finansējuma apstākļos, informēja Saulīte.
2009-07-10
Projekta galvenais mērķis ir veicināt pakalpojumu kvalitāti gan juridiskās palīdzības sniedzēju, gan tiesību piemērotāju pusē.
2009-07-07
Likumprojekts paredz tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam pēc vienošanās ar ieinteresēto personu sniegt juridisko palīdzību konsultāciju veidā, kā arī sagatavojot dokumentus. Vienlaikus, lai novērstu jebkādas šaubas par iespējamu interešu konfliktu zvērināta tiesu izpildītāja darbā, slēdzot atsevišķas vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, tiks noteikts, ka zvērinātam tiesu izpildītājam aizliegts sniegt juridisko palīdzību saistībā ar lietām, kurās viņš veicis Tiesu izpildītāju likumā noteiktās amata darbības.
2009-07-02
Kā skaidroja Saulīte, grozījumu projekts paredz tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam pēc vienošanās ar ieinteresēto personu sniegt juridisko palīdzību konsultāciju veidā, kā arī sagatavojot dokumentus. Vienlaikus, lai novērstu jebkādas šaubas par iespējamu interešu konfliktu zvērināta tiesu izpildītāja darbā, slēdzot atsevišķas vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, plānots noteikt, ka zvērinātam tiesu izpildītājam aizliegts sniegt juridisko palīdzību saistībā ar lietām, kurās viņš veicis Tiesu izpildītāju likumā noteiktās amata darbības.
2009-07-02
Juridiskās prakses un palīdzības centram - 10 gadi Pavisam nesen, pirms desmit dienām, apritēja desmit gadi, kopš ar līgumu nostiprināta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra darbība. Savukārt jau drīzumā, pēc trim dienām, salidojums pulcēs visus, kuri aizvadītajā desmitgadē centrā darbojušies. - gan studentus, gan mācībspēkus. Un skaidri zināms, ka ir vismaz divi cilvēki, kuri šo satikšanos gaida ar ļoti lielu nepacietību un pat sola aizkustinājuma asaras, jo kopš pirmās dienas un līdz pat šim brīdim viņas - Jautrīte Briedē un Sandra Zīle Gereiša - ir bijušas kopā ar studentiem, lai vadītu gan centra darbu, gan topošo juristu pirmo nopietno praksi, patstāvīgi risinot juridiskus strīdus.
2009-06-09
Projekta autori ari secinājuši, ka pretstatā galvaspilsētai reģionos zvērinātu notāru pieejamību mainīt nevar, jo, savulaik to nosakot, jau tika izvērtēti visi apstākļi, lai iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar pietiekamu zvērinātu notāru sniegto juridisko palīdzību, kas pašreiz ari tiek īstenota.
2009-06-09
No šā gada 1.jūlija administratīvajās lietās vairs netiks nodrošināta valsts sniegtā juridiskā palīdzība.
2009-06-05
Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi noteikumos par zvērinātu notāru amata vietām, kas paredz likvidēt vakantās amata vietas Rīgā. Grozījumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.
2009-06-04
Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītāja Indra Markova uzsver, ka ikviens darba devējs ir ar savu specifiku, tāpēc arī favorīti katram citi. Viņasprāt, valsts augstskolās prasības pret kvalitāti un atdevi ir augstākas, bet arī privātās neatpaliek. No Policijas akadēmijas nāk lieliski prokurori, no Turības — labi juristi ar ekonomisku ievirzi, LU vairāk uzmanības pievērš tiesību teorijai un administratīvajām tiesībām, tāpēc sagatavo valsts pārvaldei piemērotākus speciālistus. LU spēcīgo tradīciju un pasniedzēju dēļ nozarē tiek vērtēta kā viena no labākajām, augstu kotējas arī Rīgas Juridiskā augstskola.
2009-06-02
Ministru kabinets akceptējis grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz, ka no šā gada 1.jūlija vairs netiks nodrošināta juridiskā palīdzība administratīvajās lietās. Minētais nosacījums neattieksies uz gadījumiem, kad juridiskās palīdzības sniegšanas administratīvajā lietā nepieciešamība izriet no Latvijas uzņemtajām starptautiskajām saistībām.
2009-05-28
Valdība šodien atbalstīja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz, ka no šā gada 1.jūlija administratīvajās lietās vairs netiks nodrošināta valsts sniegtā juridiskā palīdzība.
2009-05-27
Ministru kabinets šodien akceptēja izmaiņas Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz, ka no šā gada 1. jūlija vairs netiks nodrošināta juridiskās palīdzība administratīvajās lietās.
2009-05-27
Pateicoties Juridiskās palīdzības administrācijas organizatoriskajiem pūliņiem un Eiropas Komisijas Kriminālās justīcijas programmas finansiālajam atbalstam, pagājušajā nedēļā, 29. aprīlī, Rīgā notika starptautiska konference “Juridiskā palīdzība un atbalsts noziegumos cietušajiem”. Pasākums pulcēja ne vien Latvijas, bet arī citu Eiropas Savienības valstu speciālistus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un noziegumos cietušajiem sniedzamā atbalsta un kompensāciju jautājumos.
2009-05-05
Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Tieslietu ministrijas sagatavotais ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību Latvijā laika posmā no 2005. gada 1.jūnija līdz 2008. gada 31.decembrim.
2009-04-23
Konference tiek rīkota Eiropas Komisijas projekta "Labākas pieredzes atlase Eiropas Savienības valstīs noziegumu upuru atbalstā un valsts garantētās palīdzības sniegšanā tiesvedībā" īstenošanas gaitā. Tās mērķauditorija ir tiesību, sociālās jomas un nevalstiskā sektora eksperti, mācībspēki, studenti un citi interesenti.
2009-04-23
Konferences atklāšanā piedalīsies Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Juridiskās palīdzības administrācijas direktora p.i. Irina Ļitvinova, Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Ministru kabineta Pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Inga Reine, u.c.
2009-04-23
Pasākumu programma
2009-04-07
Saeima šodien trešajā, galīgajā lasījumā pieņēma likumu, ar kura ieviešanu tiks noteikta tiesiskā bāze finanšu līdzekļu apgūšanai no Eiropas fondiem, kas izveidoti programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" gaitā.
2009-04-02
Eiropas Komisija 25.martā pieņēma divus priekšlikumus jauniem noteikumiem, lai pastiprinātu cīņu pret cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret bērniem, viņu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju. Šie jaunie priekšlikumi aizstāj tiesību aktus, kas ir spēkā attiecīgi jau kopš 2002.gada un 2004.gada. Ar jaunajiem priekšlikumiem tiks garantēta pilnīga atbilstība augstākajiem Eiropas standartiem, nodrošināta palīdzība cietušajiem un stingrāki pasākumi pret noziedzniekiem, kas ir atbildīgi par seksuālu vardarbību pret bērniem un cilvēku tirdzniecību. Priekšlikumos aplūkotas arī strauji mainīgās tehnoloģijas kibertelpā.
2009-04-02
Tiesa vakar ar motivētu lēmumu noraidīja prokurora Jura Jurisa lūgumu piešķirt liecinieka statusu Ventspils mēra Aivara Lemberga advokātam Rolfam Herteram.
2009-03-31
Prokurora Jura Jurisa lūgums tiesai padarīt advokātu R. Herteru par liecinieku brīdī, kad viņš jau sācis sniegt juridisko palīdzību, advokātu aprindās uzjundījis pamatīgu sašutuma vilni. Citkārt atturīgie advokāti labprāt pauž savu viedokli par prokuroru radīto situāciju un sāk arī atcerēties līdzīgus gadījumus.
2009-03-30
Jaunie likumi ļaus arī vieglāk sodīt personas, kas seksuāli izmantojušas bērnus vai izturējušās vardarbīgi. Krimināltiesiskas sankcijas draudēs arī tiem, kas būs vilinājušas bērnu seksuālām darbībām internetā, likuši pozēt tīkla kameru priekšā, pie atbildības tiks saukti arī seksa tūristi, kas ceļo uz ārvalstīm, lai izmantotu bērnus.
2009-03-28
Eiropas Komisija šodien pieņēma divus priekšlikumus jauniem noteikumiem, lai pastiprinātu cīņu pret cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret bērniem, viņu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju. Priekšlikumi tiks apspriesti Eiropas Savienības Ministru padomē, un pēc to apstiprināšanas tos rosinās iestrādāt valstu tiesību aktos.
2009-03-25
Eiropas Komisija šodien pieņēma divus priekšlikumus jauniem noteikumiem, lai pastiprinātu cīņu pret cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret bērniem, viņu seksuālu izmantošanu, un bērnu pornogrāfiju. Šie jaunie priekšlikumi aizstāj tiesību aktus, kas ir spēkā attiecīgi jau kopš 2002. gada un 2004. gada. Ar jaunajiem priekšlikumiem tiks garantēta pilnīga atbilstība augstākajiem Eiropas standartiem, nodrošināta palīdzība cietušajiem un stingrāki pasākumi pret noziedzniekiem, kas ir atbildīgi par seksuālu vardarbību pret bērniem un cilvēku tirdzniecību. Priekšlikumos aplūkotas arī strauji mainīgās tehnoloģijas kibertelpā.
2009-03-25
Iespēju Notāru dienu ietvaros par velti saņemt notāra juridisko palīdzību un uzzināt juridisku jautājumu nianses izmantoja vairāk nekā 2 500 cilvēku visā Latvijā. To laikā tika sniegtas arī aptuveni 500 konsultācijas pa telefonu. Notāru dienas šogad tika rīkotas jau ceturto reizi, un tajās piedalījās vairāk nekā 100 notāru biroji. Šogad, piedzīvojot ekonomiski sarežģītus laikus, iedzīvotāji visvairāk interesējās par darba un īpašumu tiesībām, kā arī banku jautājumiem.
2009-03-23
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, juridisko zinātņu doktore Ārija Meikališa, lūgta skaidrot prokurora lūguma likumību, teica: "Advokātu par informāciju, kuru viņš ieguvis, sniedzot jebkāda veida juridisko palīdzību, pratināt un pārvērst par liecinieku nevar. Un punkts. Ja uzrodas pierādījumi, ka advokāts pats ir izdarījis kādu noziedzīgu darbību, tad jau viņam būs cits statuss, bet tas nebūs liecinieka statuss. Otrs jautājums – kādēļ valsts apsūdzībai tieši tagad ievajadzējās advokātu pratināt? Kādēļ tāda vajadzība neradās daudzus gadus ilgajā izmeklēšanas laikā? Savādi, ka pirmstiesas izmeklēšanā gan nekāda vajadzība pēc tā neradās. Viennozīmīgi: advokātu pratināt nevar un liecinieka statuss šādā situācijā viņam nevar būt. Droši uzrakstiet, ka Ā. Meikališa tā uzskata, un, ja kādam nepatīk, ka Ā. Meikališa tā uzskata, tad tā jau ir viņa darīšana."
2009-03-23
Tallina, 20.marts, LETA. Igaunijā ir krasi pieaudzis bezmaksas juridiskās palīdzības meklētāju skaits, ziņo Igaunijas Nacionālā televīzija. "Pagājušajā gadā vienā pieņemšanas periodā nācās apkalpot 8-9 klientus, tagad to skaits ir 30-35," šorīt intervijā Nacionālajai televīzijai pastāstīja Juristu savienības direktore Krista Pāla. "Bieži vien cilvēki palīdzību tā arī nesaņem, jo fiziski nav iespējams tos visus pieņemt," viņa piebilda.
2009-03-15
Statistika liecina, ka vecumā no 24 līdz 64 gadiem aptuveni 76% reģistrēto gadījumu Latvijā vardarbības aktu pērn veica vīrietis, bet 16% gadījumu – sieviete. Turklāt varmācība ģimenē nav tikai maznodrošināto un mazāk izglītoto laužu problēma. Varmāku vidū ir uzņēmēji, juristi, policisti, skolotāji, augstskolu pasniedzēji un citas izglītotas un arī labi situētas personas. Vaicāti par vardarbības motīviem, varmākas parasti piemin neapmierinātību ar dzīvi, ko izraisa problēmas darbā un attiecības ar darba devēju, finansiālās situācijas pasliktināšanās un vēl citi faktori.
2009-03-13
Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja programmā "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" izveidoto fondu vadības likumu, kas paredz nodrošināt fondu efektīvu, pārskatāmu un finanšu vadības principiem atbilstošu vadību Latvijā.
2009-03-12
Ziņu aģentūra LETA publicē Ministru prezidenta amata kandidāta Valda Dombrovska (JL) veidotā Ministru kabineta deklarācijas par iecerēto darbību projekta pilnu tekstu.
2009-03-11
Jaunveidojamās Valda Dombrovska (JL) valdības deklarācijas projektā pausta apņemšanās pieņemt Tiesu iekārtas likumu, nostiprinot tiesu neatkarību un palielinot tiesu pieejamību iedzīvotājiem.
2009-03-11
Itālijas valdība steigā pieņēmusi likumu, kas palīdzēs vērsties pret seksuālo vardarbību. Likums par nepilngadīgu personu izvarošanu vai uzbrukumiem, kuru laikā upuris tiek nogalināts, paredz mūža ieslodzījumu. Akts paātrinās šādu tiesu procesu, neparedzēs mājas arestu notiesātajiem un piešķirs upuriem bezmaksas juridisko palīdzību.
2009-02-21
Bezmaksas juristi nav brīnumdari, bet profesionālu palīdzību var sniegt
2009-02-17
Vairākās postpadomju valstīs, to skaitā Latvijā, ir radusies situācija, ka juridisko palīdzību sniedz faktiski neierobežots personu loks. Tie nav tikai zvērināti advokāti vai personas, kas ieguvušas juridisko izglītību. Ar juridiskās palīdzības sniegšanu var nodarboties ikviens, neatkarīgi no izglītības līmeņa un kvalifikācijas. Šādā situācijā ir nonākusi ne tikai Latvija, bet arī vairums citu postpadomju valstu. Nav pat iespējams pateikt, kāds ir to cilvēku, kas nav advokāti, īpatsvars juridisko pakalpojumu sniedzēju vidū, jo viņi netiek uzskaitīti vai kontrolēti.
2009-02-10
Turpmāk uzturlīdzekļu piedziņa bērniem būs iespējama visā Eiropas Savienībā. Eiropas Padome pieņēmusi regulu, kas nosaka, ka bērna tēvs vai māte var piedzīt līdzekļus no otra laulātā, kas atrodas citā ES dalībvalstī, kurā viņam ir manta, pret kuru vērst piedziņu. Ja parādnieks dzīvo citā valstī, vērsties ar prasību pret viņu kreditors varēs arī savā dalībvalstī, jo šeit pieņemtais nolēmums darbosies visās ES valstīs. Regula arī nosaka, ka tiesvedību lietās bērniem, kas jaunāki par 21 gadu, pienākas bezmaksas juridiskā palīdzība.
2009-02-07
Nevienam juristam nav aizliegts dibināt savu uzņēmējsabiedrību, kas sniedz juridiskos pakalpojumus, un no tā gūt sev vēlamo peļņu, bet juridisko palīdzību tiesu lietās mūsu valstī likumīgi var sniegt tikai juristu profesionālās korporācijas biedri, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātie advokāti, kuri devuši zvērestu Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājam un kuri atzīti par piederīgiem tiesu sistēmai un ar savu līdzdalību nodrošina taisnīgu tiesas procesu mūsu tiesu sistēmā.
2009-01-06
Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība civillietās, administratīvajās lietās un kriminālprocesā tiks precizēta, atsevišķi izdalot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidus. Pēc noteikumu stāšanās spēkā paredzēts jauns ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto atlīdzināmo izdevumu veids, proti, no valsts budžeta līdzekļiem tiks maksāts juridiskās palīdzības sniedzējam par ceļā patērēto laiku gadījumos, ja juridiskā palīdzība sniegta ārpus prakses vietas. Lasīt vairāk
2009-01-06
Noteikumi paredz noteikt zvērinātu advokātu vecāko atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmēra procedūru, pēc kuras tiek aprēķināts mēneša atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmērs konkrētās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam.
2009-01-06
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk